Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

Zaawansowanie budowy

W module Projekty budowlane zostało oprogramowane zestawienie „Protokół zaawansowania budowy” jako podstawowe narzędzie do weryfikacji postępów na budowie oraz stanu fakturowania klienta i podwykonawców. Wyniki w poszczególnych sekcjach zestawienia składają się z danych poszczególnych protokołów zaawansowania robót (po stronie podwykonawców) oraz z zaawansowania fakturowego klienta (wystawionych faktur). Raport ten wykonywany jest za wybrany okres i składa się z zagregowanych pozycji budżetowych wg poszczególnych podwykonawców. Oprócz danych wynikających bezpośrednio z protokołów zaawansowania robót, znajduje się w nim kolumna oznaczona jako (POC%), określająca zakres prac realnych na budowie. Wskaźnik ten jest wyliczany przez kierownika projektu i jest ewidencjonowany w osobnej kolumnie w każdym protokole zaawansowania robót.

enova projekty budowlane

Do zestawienia został także oprogramowany wydruk, który można zamieścić do dokumentacji projektu.

enova projekty budowlane
Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial