Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

Zmiana warunków zatrudnienia

Proces umożliwia sprawną obsługę wniosków zmieniających warunki umowy o pracę z zatrudnionym pracownikiem.

W celu dokonania zmian dotychczasowych warunków świadczenia pracy, z systemu kadrowo-płacowego pobierane są dane z kartoteki pracownika, kierownik wypełnia pola, które ulegają zmianie - np. kwota wynagrodzenia, kategoria zaszeregowania, dział itp. a następnie wniosek trafia do przełożonego i/lub działu kadr do zatwierdzenia.

Korzyści

zapewnienie zgodności procesów zmian warunków zatrudnienia z wewnętrznymi regulacjami

automatyczne powiadamianie odpowiednich komórek w organizacji o zmianach związanych ze zmianami warunków zatrudnienia przez pracowników

standaryzacja procesów zmiany warunków zatrudnienia

eliminacja ryzyka związanego z nadużyciami w zakresie zmian warunków zatrudnienia pracowników w organizacji

automatyczny zapis w systemie kadrowo – płacowym danych związanych ze zmienionymi warunkami zatrudnienia

enova365 Workflow – zainwestuj w nowoczesne, sprawdzone rozwiązania, które pozwolą Ci sprawniej i efektywniej zarządzać obiegiem dokumentów w Twojej firmie.

Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial