Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

Zatrudnienie pracownika

Proces służy do usystematyzowania zatrudnienia pracownika i przygotowania go do objęcia nowego stanowiska w organizacji

Jak to działa?

Obieg wniosku o zatrudnienie pracownika rozpoczyna kierownik, który wypełnia dokument w formie elektronicznej, następnie wniosek trafia do weryfikacji opiekuna kadrowego wydziału. Po akceptacji opiekuna kadr, kierownik rozpoczętego procesu dostanie powiadomienie mailowe o zaakceptowaniu wniosku. W systemie automatycznie zostanie założona nowa kartoteka pracownicza. Dział kadr przystępuje do wyboru rodzaju i wygenerowania umowy, która jest już uzupełniona o dane z formularza procesu. Po podpisaniu umowy przez pracownika, kolejnym etapem jest wysłanie powiadomienia do działów organizacyjnych firmy (IT, administracja) o konieczności przygotowania miejsca pracy dla nowego pracownika.

workflow enova

Korzyści

eliminacja ryzyka związanego z nadużyciami w zakresie zatrudnienia pracowników w organizacji

standaryzacja procesu zatrudnienia i onboardingu

automatyczne powiadamianie odpowiednich działów o zatrudnieniu w celu przygotowania organizacji na rozpoczęcie pracy przez nowego pracownika

nadawanie odpowiednich uprawnień nowym pracownikom w organizacji

automatyczny zapis w systemie kadrowo – płacowym danych związanych z nowym zatrudnieniem

osoba odpowiedzialna za zarządzanie procesem może analizować dane o przebiegu procesu (np. średni czas trwania danego procesu, informacje o osobach powodujących opóźnienie, statystyki spraw zakończonych i w trakcie)

Zobacz inne procesy w tej grupie
Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial