Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

Zatrudnienie obcokrajowców

Wdrożenie obsługi procesu rekrutacji obcokrajowców w oparciu o moduł enova365 Workflow umożliwia:

rejestrację zapotrzebowania na pracowników tymczasowych

przypisanie procesu rekrutacji do wybranej grupy rekruterów

możliwość rejestracji kandydatów z wykorzystaniem bazy dotychczasowych pracowników tymczasowych

przekazanie zarejestrowanych kandydatów do rejestracji na portalu rządowym w celu uzyskania zgody na zatrudnienie

kontrolę kompletności złożonych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji oraz rejestrację pozyskiwanych zgód

rejestrację odbioru dokumentów z urzędów

automatyczne generowanie umów dla kandydatów, którzy przeszli przez proces rekrutacyjny

grupowe tworzenie kartotek pracowników i historii zatrudnienia bezpośrednio z procesu workflow

Zobacz inne procesy
Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial