Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

Wniosek o nieobecność

Proces umożliwia elektroniczne składanie wniosków o urlop wypoczynkowy (w tym na żądanie), macierzyński, okolicznościowy, zwolnienia oraz inne absencje pracownicze. Po wprowadzeniu wniosku dokument zostaje zatwierdzony i przesłany do akceptacji przełożonego oraz działu kadr. Dla każdego z wniosków urlopowych istnieje możliwość sprawdzenia takich informacji jak: stan limitów urlopowych, ścieżka akceptacji wniosku, historia akceptacji, załączniki.

Proces ten ma także na celu zapewnienie pracownikom i kadrze kierowniczej bieżącego dostępu do danych urlopowych, usprawnia proces administrowania wnioskami oraz przydzielania zastępstw pracowników.

wniosek o nieobecność

Korzyści

Bieżąca informacja o stanie urlopów pracowników (z podziałem na bieżący i zaległy)

Eliminacja papierowej wersji obiegu wniosków i ryzyka związanego z zagubionymi wnioskami urlopowym

Ak­cep­ta­cja dostosowana do in­dy­wi­du­alnej struk­tury fir­my

Standaryzacja procesu obsługi nieobecności w organizacji

Automatyczny zapis w systemie kadrowo – płacowym o nieobecności pracownika

Zobacz inne procesy w tej grupie
Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial