Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

Webserwisy

Alt One Webserwisy – pakiet usług webowych, które wykorzystujemy w projektach obejmujących integrację enova365 z systemami trzecimi.

Wykorzystanie usług sieciowych pozwala komponentom programowym współdziałać ze sobą przez Internet, niezależnie od swojej lokalizacji i szczegółów implementacji.