Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

Wdrożenie enova365 w firmie budowlanej

Kompleksowe rozwiązanie  dedykowane dla generalnego wykonawcy inwestycji budowlanych

Klient:

Spółka Akcyjna, której głównym profilem działalności jest generalne wykonawstwo inwestycji budowlanych w Warszawie, działająca na zlecenie dużych deweloperów. Realizuje inwestycje kubaturowe z wielu sektorów, m.in.: budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej oraz specjalistycznego.

Kluczowe cele:

usprawnienie zarządzania projektami budowlanymi

poprawa czasu reakcji na zapytania klientów

sprawne prowadzenie dokumentacji ofertowej oraz możliwość porównania ofert podwykonawców

enova wdrożenie

Rozwiązanie:

Projekty Budowlane

Moduł wspomagający prace projektowe od zapytań ofertowych, poprzez wybór ofert podwykonawców, podpisanie umów, tworzenie i realizację budżetu projektu, aż do protokołów zaawansowania robót, świadectwa płatności i rozliczeń z podwykonawcami i inwestorami. Szczegóły funkcjonalności: tutaj

APO (arkusz porównania ofert)

  • szczegółowy, przejrzysty raport z porównania wielu ofert: możliwość połączenia kilku ofert w jeden dokument porównawczy zawierający: listę towarów/usług oraz dodatkowe, wcześniej zdefiniowane pola, specyficzne dla danej działalności, np.: płatności, okres gwarancji, zabezpieczenie, koszt budowy, termin wykonania robót.

  • seryjna wysyłka mailingu do podwykonawców: zapytań ofertowych/przetargowych dotyczących wykonania robót bądź dostawy materiałów

  • zautomatyzowane ścieżki akceptacji dokumentów w oparciu o strukturę organizacyjną: dzięki funkcjonalności opierającej się na mini-Workflow jest możliwość wysłania oferty do akceptacji w 4 etapach w zdefiniowanej ścieżce, np.: dział handlowy → dyrektor regionu → dyrektor główny → zarząd

  • wysyłanie dokumentu do zatwierdzenia powoduje wygenerowanie powiadomień, co znacznie ułatwia komunikację.

Wdrożone obszary:

enova365 Księgowość

enova365 Kadry płace

enova365 Handel

Autorskie rozwiązania Alt One:

Projekty Budowlane

Arkusz Porównania Ofert

Korzyści biznesowe:

zmniejszenie czasochłonności procesu porównania ofert podwykonawców

przyspieszenie czasu reakcji na zapytania klientów

automatyczna wymiana danych między działami firmy

Interesujące?

Porozmawiajmy o zastosowaniu tych rozwiązań w Twojej firmie.  BEZPŁATNA KONSULTACJA

Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial