Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

Wdrożenie enova365 w STB Koncept

Usprawnienie zarządzania projektami

Klient:

STB Koncept w powiązaniu z Novabau Sp. z o.o. działa na rynku usług budowlano – inwestycyjnych. Historia spółki sięga 1993 roku, kiedy firma zaczęła wprowadzać zachodnie standardy pracy i mogła skutecznie wykorzystywać potencjał branżowych firm podwykonawczych. Maksymalne wykorzystanie nowoczesnych technologii budowlanych pozwoliło zdobyć zaufanie klientów. Sposób działania firmy opiera się na głównym celu: maksymalizacji korzyści Klienta – inwestora.

Wdrożone rozwiązania:

Alt One Projekty Budowlane

enova365 Workflow

wdrożenie enova

Wyzwanie

Stworzenie narzędzia do zarządzania projektami budowlanymi dla generalnego wykonawcy, z obsługą procesów rozliczania poszczególnych podwykonawców, rozliczaniem inwestora, prowadzeniem budżetu projektu z podziałem na poszczególnych podwykonawców a także szybkim dostępem do danych i marży na poszczególnych projektach za wybrany okres.

Wdrożenie

enova projekty

Uwarunkowania wdrożenia systemu ERP

 

Ze względu na optymalizację kosztów oraz istnienie już w systemie enova365 modułu Projekty, zdecydowano, że moduł do rozliczeń budowlanych będzie napisany jako rozszerzenie dla modułu bazowego enova365.

 

Indywidualne dostosowanie do potrzeb organizacji

 

Aby sprostać założonym celom, konieczna była wymiana wiedzy merytorycznej i informacji o sposobie funkcjonowania rozliczeń, przepływów i procesach zachodzących w projektach budowlanych pomiędzy przedstawicielami firmy Novabau a konsultantami AltOne.

 

Kluczowymi elementami we wdrożeniu były takie zagadnienia jak:

 

 • opracowanie prostego importu kosztorysów budowlanych do systemu ERP z arkusza Excel
 • opracowanie rozliczanie kosztów pośrednich,
 • podział wynagrodzeń wg projektów z przypisaniem ich do wybranej pozycji budżetu,
 • tworzenie protokołów zaawansowania robót z możliwością procentowego/kwotowego przypisania zaawansowania dla podwykonawcy a także dla inwestora
 • tworzenia świadectw płatności z możliwością przypisania dodatkowych pozycji rozliczeniowych
 • automatyczne generowanie dokumentów rozliczeniowych na podstawie świadectwa płatności, dla podwykonawców oraz dla inwestora.
 • zestawienie przedstawione w systemie przedstawiające koszty i przychody z podziałem na poszczególnych podwykonawców i inwestora z podziałem na koszty bezpośrednie i pośrednie, za wybrany okres.

 

Dodatkowo  zaimplementowaliśmy następujące funkcjonalności:

 

 • wykaz pracowników na budowie
 • wykaz podwykonawców na budowie
 • tabela „Value engineering” (inżynieria wartości, czyli optymalizacja kosztów)
 • planowanie rzeczowe inwestycji
 • podział zadań w procesie inwestycyjnym
 • ewidencja osób pracujących w projekcie z przypisaniem stanowisk a także uprawnień do projektu

Osiągnięte korzyści

enova365 korzyści

Przyspieszenie realizacji projektu

Wdrożone rozwiązanie zmniejsza czasochłonność i koszty obsługi projektów budowlanych

 

Sprawne zarządzanie

Większość procesów, które można zaewidencjonować w systemie podczas prowadzenia projektu, takich jak: budżetowanie, ewidencja protokołów odbiorów technicznych, tworzenie świadectwa płatności, wystawiania faktur dla inwestora, a także raportowanie oraz ewidencję załączników można wykonywać z jednego punktu

 

Ułatwienie planowania

– sprawne prowadzenie dokumentacji ofertowej oraz możliwość porównania ofert podwykonawców

– przejrzysty widok etapów, na jakich znajdują się wszystkie prace

– bieżące śledzenie postępów na budowie oraz weryfikacja stanu rozliczeń

Interesujące?

Porozmawiajmy o zastosowaniu tych rozwiązań w Twojej firmie.  BEZPŁATNA KONSULTACJA

Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial