Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

Nowa wersja enova365 15.4.1 już dostępna

Nowa wersja enova365 15.4.1 już dostępna

Opublikowana wersja zawiera poprawki kilku błędów występujących w wersji 15.4 oraz nowy wzór deklaracji CIT-8(27) wraz z załącznikami.

 

Ważna informacja

Według treści rozporządzenia dotychczasowy wzór deklaracji CIT-8(26) wraz z odpowiadającymi jej załącznikami mógł być stosowany do 1 kwietnia 2019 r., natomiast według informacji potwierdzonych przez infolinię systemu e-Deklaracje przy Ministerstwie Finansów, w praktyce deklaracja CIT-8(27) w wersji elektronicznej może być stosowana po upływie 14 dni liczonych od daty opublikowania schemy e-deklarcji w dniu 29.03.2019 r.

Ponadto, wersja 15.4.1 została wyposażona w mechanizm wspomagający przygotowania korekt do e-sprawozdań. Szczegóły dotyczące pozostałych zmian w tej wersji zostały opisane w ulotce do wersji.

 

Informacja dla Klientów, którzy sporządzili e-sprawozdania wersją 15.3 enova365

W wersji 15.3 ukazała się funkcjonalność wspierająca sporządzanie e-sprawozdań w formie zestawień oraz pliku XML. W wersji tej zostały stwierdzone następujące problemy:

– Zestawienia księgowe. Dla wyniku obliczonego zestawienia po kliknięciu na konkretną pozycję nie pokazywały się składowe, w oparciu o które ustalono wynik.
– e-Sprawozdania. W programie istniał niejasny opis pola ” Istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności”, który mógł spowodować wprowadzenie niepoprawnej wartości.
Powyższe problemy wyeliminowano w wersji 15.4 enova365 opublikowanej 12 marca 2019.

 

Obecnie w polu „Informacja o wyrażeniu” prezentowane jest wyrażenie, na podstawie którego została obliczona kwota w danej pozycji. Skorygowano również opis pola dotyczącego okoliczności zagrażających kontynuowaniu działalności, przez nadanie mu następującej treści: „Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności”. W przypadku braku zagrożeń pole powinno mieć ustawioną wartość TAK. Zmianę w tym zakresie wprowadzono również na wydruku sprawozdania.

Klientom, którzy nie zaktualizowali enova365 do wersji 15.4 a sporządzili e-sprawozdania i podpisali celem dalszego procedowania np. wysłania do KRS lub KAS, rekomendujemy sprawdzenie, czy plik XML został poprawnie wygenerowany.

 

W szczególności należy zweryfikować czy dla firm, które nie mają zagrożenia kontynuowania działalności, w pliku XML:

– wartość w polu P_5B jest ustawiona na true, dla schem sprawozdań wg nazewnictwa w oprogramowaniu enova365: Jednostka inna (tys.), Jednostka inna (zł), Jednostka mała (tys.), Jednostka mała (zł), Jednostka mikro (tys.), Jednostka mikro (zł),

– wartość w polu P_4B jest ustawiona na true, dla schem sprawozdań wg nazewnictwa w oprogramowaniu enova365: Jednostka OP (tys.), Jednostka OP (zł).

W razie stwierdzenia, że plik został wygenerowany niepoprawnie, należy dokonać korekty.

 

Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz wsparcia przy zaimplementowaniu aktualizacji, zapraszamy do kontaktu z nami.

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial