Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

enova365 – zmiany z pakietu „Tarczy antykryzysowej”

enova365 – zmiany z pakietu „Tarczy antykryzysowej”

W dniu 24 kwietnia 2020 roku opublikowana została wersja enova365 o numerze 2003.2.2, w której zaimplementowano  zmiany wprowadzone ustawami pakietu „Tarczy antykryzysowej 1.0 oraz 2.0″:

 

KADRY PŁACE I HR

Zmiany w zakresie zasiłków:
→ Do 46 dni wydłużony został limit zasiłku opiekuńczego przysługującego w przypadku zamknięcia żłobka, klubu
dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki z powodu COVID-19.
→ Lista przyczyn nieobecności: Zwolnienie opieka (ZUS) uzupełniona została o pozycję: Zamknięcie placówki dorosłej osoby niepełnosprawnej – koronawirus.
→ Lista przyczyn nieobecności Zwolnienie chorobowe została uzupełniona o pozycję: Kwarantanna lub izolacja pracownika medycznego – koronawirus 100%.
→ Umożliwiono wypłatę wynagrodzenia chorobowego / zasiłku chorobowego dla osób które, zostały poddane obowiązkowi kwarantanny po dniu 14 marca 2020 r

 

Zmiany w zakresie badań lekarskich:

→ W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu,
zawieszona została konieczność wykonywania badań okresowych.
→ Formularz Badań lekarskich uzupełniony został o pole Data ważności przedłużona do daty z terminu badania, do której wydłużono zostaje ważność danego badania.

 

Zmiany w zakresie warunków pracy i wynagrodzenia:
→ Dodano operację: Ustawa COVID-19 /Obniż wymiar etatu.
→ Dodano standardową strefę czasu pracy o nazwie Przestój ekonomiczny, która służy do odnotowania na kartotece pracownika (zakładka Kalendarz/Czas pracy) informacji o liczbie godzin, w których pracownik przebywał na przestoju.

 

Zmiany w zakresie elastycznego czasu pracy:
→ Na definicji kalendarza parametr Weryfikuj standardowe reguły czasu pracy
uzupełniony został o pozycję COVID19.
→ W kartotece pracownika na zakładce Etat/Inne dane dodano sekcję: Okresy nieprzerwanego odpoczynku dobowego, w której jest dostępny parametr: Ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku dobowego – COVID-19.

 

Zmiany w zakresie rozliczania składek PPK w okresie przestoju, obniżonego wymiaru czasu pracy:
Zrealizowano zawieszenie naliczania składek na PPK, dla pracowników przebywających na przestoju ekonomicznym lub pracowników z okresowym obniżeniem wymiaru etatu.

 

Zmiany w zakresie szkoleń BHP:
→ Na formularzu szkolenia BHP dodano parametr „Data ważności przedłużona do” z datą, do której przedłużono ważność szkolenia BHP.
→ Dodano czynność „Operacja seryjna –Wydłuż termin szkolenia BHP”.
→ Zmiana w raporcie „Szkolenia BHP”. W raporcie „Szkolenia BHP” dostępnym z listy pracowników, w kolumnie z terminem dodano informacje o przedłużonym terminie wykonania szkolenia okresowego BHP. Wprowadzono możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy spowodowanego postojem ekonomicznym.

 

Nowe wydruki:
→ Wniosek RSP-C – świadczenie dla zleceniobiorcy”
→ Uaktualniono wzór Oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem – COVID-19.
→ Dodano nowy wydruk „Wykaz pracowników uprawnionych do dofinansowania z FGŚP (COVID-19).

 

Potrzebujesz wsparcia przy zaimplementowaniu aktualizacji? Zapraszamy do kontaktu z Działem Obsługi Klienta na adres: pomoc@altone.pl

 

 

⬇️Wszystkie szczegóły nowej wersji enova365 można znaleźć w zakładce:
https://www.enova.pl/aktualne-wersje-systemu/

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial