Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

Umowy B2B

Alt One Umowy B2B – rozszerzenie funkcjonalności kadrowo-płacowej w systemie enova365 o zagadnienia związane z prowadzeniem ewidencji umów współpracowniczych tj. Firma-Firma

 

Autorski moduł firmy Alt One usprawnia kompleksową obsługę całego cyklu życia umowy z współpracownikami B2B. Wsparcie procesu zaczyna się już na etapie tworzenia umowy, ułatwiając rejestrowanie wraz z określeniem szczegółowych warunków współpracy (wynagrodzenie, premie, dodatki funkcyjne, telefon itp.) oraz ewidencję miesięcznych rozliczeń.

BENEFITY

Dzięki rejestrowi umów B2B dane z tych umów nie kolidują z danymi pracowniczymi, nie są widoczne na standardowych wydrukach pracowniczych

Wydzielenie osobnego modułu ułatwia zarządzanie dostępem do informacji

Spersonalizowany rejestr ewidencji umów B2B

przejrzyste widoki do łatwego zarządzania umowami

indywidualnie dostosowane zakładki i pola przeznaczone dla umów B2B

zarejestrowane umowy można filtrować po dacie, okresie obowiązywania, typie (np.: wszystkie, aktywne, nieaktywne w danym okresie lub kończące się); dodatkowo można filtrować po stanie rozliczenia lub wyświetlać umowy, zawarte przez konkretnego pracownika:

umowy b2b

Alt One Umowy B2B jest narzędziem o szerokich możliwościach:

Osobna ewidencja, w której widoczni są wszyscy pracownicy posiadający umowy B2B. Jest możliwość filtrowania pracowników po okresie, w którym mają zawarte umowy. Dzięki prostemu szukaniu szybko odnajdziemy informacje na temat aktualnych warunków, wartości, czy o zbliżających się terminach końca umowy z danym współpracownikiem.

Lista umów dla pracowników B2B uwzględnia historyczne zmiany na zawartych umowach. Jeden współpracownik może mieć kilka umów na różne podmioty (spółki, DG, etc.)

Dane płacowe – do każdej umowy B2B można skonfigurować wiele elementów rozliczeniowych (składników umowy B2B). Informacje można filtrować ze względu na typ (koszt, przychód) lub rodzaj (stały, zmienny).

Na podstawie danych wprowadzonych do systemu, operator płacowy jest w stanie automatycznie przygotować miesięczne rozliczenia do każdej umowy pracowników B2B, co umożliwia jednocześnie weryfikację zgodności wystawionych faktur.

Moduł posiada dodatkową listę wszystkich pozycji rozliczeń aby ułatwić wyszukanie składowych rozliczeń wszystkich umów, np. wyszukać koszty najmu powierzchni biurowej.

Możliwość naliczenia składników płacowych umów B2B z opcją dodania korekty i odnotowania danych jakie podał współpracownik (numer i kwota z jego faktury).

Możliwość ewidencji kolekcji (czyli wielu elementów tego samego typu) takich jak podzielniki kosztów, dodatki, wypłacone elementy itp.

Narzędzie Alt One doskonale sprawdzi się w działach firm zawierających umowy z partnerami, działach kadrowych, punktach dilerskich, a także w jednostkach, które są związane umowami z innymi podmiotami gospodarczymi.

Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial