Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

Świadectwo płatności

Z dokumentem protokołu zaawansowania robót jest powiązany dokument świadectwa płatności. Poniżej zostały przedstawione pozycje świadectwa płatności które zostały automatycznie wyliczone na podstawie wprowadzonego protokołu zaawansowania robót. Do każdej takiej pozycji można utworzyć rozliczenie poprzez przycisk „Rozlicz pozycje”. System automatycznie rozpozna rodzaj pozycji i utworzy stosowny dokument (Faktura zakupu w ewidencji dokumentów dla pozycji protokołu lub Faktura sprzedaży w module Handel dla pozycji Kosztów budowy) z przypisanym automatycznie opisem analitycznym (podział wg pozycji protokołu odbioru) oraz z podzielonymi płatnościami uwzględniając rodzaj „Kompensata” dla pozycji kosztów budowy oraz „Kaucja” dla pozycji kaucji gwarancyjnej.

enova projekty budowlane

Poniżej został przedstawiony wydruk świadectwa płatności robót dla danego podwykonawcy:

enova projekty budowlane
Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial