Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

Sektor publiczny

System enova365 posiada funkcje  dostosowane do potrzeb jednostek budżetowych, jest wykorzystywany w ponad 300 instytucjach publicznych

Zgromadzone w systemie informacje są podstawą tworzenia sprawozdań wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów np.: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-30 itp. Zobacz nasze wdrożenia dla administracji publicznej

gwarancja zgodności z polskim ustawodawstwem

przyspieszenie przepływu dokumentów

zarządzanie jednostkami w jednej bazie danych

enova365 to najnowszej generacji oprogramowanie ERP przeznaczone do kompleksowego zarządzania zadaniami realizowanymi przez instytucje publiczne

Kierowanie budżetem i projektami

 

enova365 to kompleksowa obsługa w zakresie planowania oraz realizacji projektu za pośrednictwem jednego narzędzia. Umożliwia m.in. tworzenie budżetu dla projektu, planowanie kosztów i przychodów oraz kontrolowanie stopnia realizacji projektu. Zapewnia przejrzysty obraz sytuacji dotyczących prac i kosztów instytucji.

Optymalizacja procesów zarządzania zasobami ludzkimi

 

Moduł enova365 Kadry Płace zapewnia elastyczny mechanizm definiowania systemu wynagrodzeń. Pulpit pracowniczy pozwala pracownikowi na samodzielne: składanie w systemie wniosku urlopowego, zgłoszenie delegacji czy innego wyjścia służbowego. Oprogramowanie jest dostosowane do prowadzenia elektronicznych teczek pracowniczych.

Przepływ dokumentów i informacji wewnątrz jednostki

 

enova365 DMS (Document Management System) umożliwia prowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów w instytucji publicznej, zgodnie z wytycznymi instrukcji kancelaryjnej. System odzwierciedla pełen obieg dokumentu: rejestrację, dekretację, założenie teczki sprawy i jej prowadzenie, rejestrację pism przychodzących, aż po zamknięcie teczki sprawy. DMS to szybki wgląd w dokumentację a także automatycznie generowane rejestry, metryki i spisy spraw.

Moduł enova365 Workflow pozwala odwzorować wewnętrzne procedury i automatyzację pracy. Pracownicy odpowiedzialni za kolejne etapy procedowania sprawy są informowani o swoich zadaniach i terminach realizacji. Workflow uwzględnia również możliwość definiowania osób decyzyjnych, których akceptacja jest niezbędna do dalszego przebiegu sprawy. Taki sposób organizacji pracy eliminuje przestoje oraz ewentualne błędy.

Dla kogo enova365?

organy administracji rządowej

uczelnie wyższe

organy samorządu terytorialnego

szpitale i ośrodki zdrowia

jednostki sektora publicznego

zakłady użyteczności publicznej

centra usług wspólnych

instytucje kultury

enova365 wraz z rozszerzeniami funkcjonalnymi Alt One umożliwia:

Prowadzenie księgowania według klasyfikacji budżetowych

Kwotową i procentową kontrolę wykonania planów

Automatyczne przyporządkowywanie według klasyfikacji budżetowej wpływów i wydatków

Skrócenie czasu potrzebnego na zaksięgowanie dokumentów

Tworzenie sprawozdań budżetowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów

Przegląd rozrachunków wg klasyfikacji budżetowych

Tworzenie schematów podziałowych dla dokumentów, które umożliwiają automatyzację procesu przypisywania dokumentów do pozycji klasyfikacji budżetowych

Przyporządkowanie pracowników i rozliczanie wynagrodzeń wg klasyfikacji budżetowych

Rejestr dokumentów z podziałem i przyporządkowaniem do klasyfikacji budżetowych

enova projekty

Centra usług wspólnych

 

Właściwe dobranie systemów informatycznych w administracji publicznej to klucz do sprawnego funkcjonowania centrów usług wspólnych. System enova365 to rozwiązanie przygotowane na potrzeby realizacji zadań w tych miejscach. Współpraca modułów do rozliczania księgowości, obsługi procesu centralizacji VAT, zarządzania zasobami ludzkimi, majątkiem i zamówieniami, wsparta mechanizmami zdalnej komunikacji oraz wymiany informacji, zapewnia pełną obsługę informatyczną.

Bezpieczeństwo danych osobowych

 

System gwarantuje bezpieczne zarządzanie danymi osobowymi, zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. enova365 dysponuje mechanizmami ochrony danych i zarządzania dostępami.

E-fakturowanie

 

Oprogramowanie enova365 dostarcza pełen pakiet funkcjonalności, pozwalających na integrację z platformą PEF.

Platforma PEF oparta jest o dokumenty w formacie XML według specyfikacji UBL (Universal Business Language), czyli powszechnie znany standard międzynarodowy. Będzie obsługiwana niezależnie przez dwa podmioty (brokerów), którzy zapewnią dostęp do niej dla aplikacji zewnętrznych za pomocą Web API oraz dostarczą aplikacje, za pomocą których użytkownik będzie mógł tworzyć i wysyłać dokumenty.  Czytaj więcej o PEF

pef enova

Wdrożenie enova365 i mechanizmów Alt One w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial