Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

Informacje o ochronie danych osobowych

  1. Dane wprowadzone do formularza posłużą Alt One do omówienia potrzeb Klienta, podjęcia czynności zmierzających do kontaktu w związku z otrzymaną za pośrednictwem formularza wiadomością, oraz o ile wyrażono zgodę do kontaktu w celach marketingowych, w tym wysyłania wiadomości typu Newsletter.
  2. Zaznaczenie zgód na cele marketingowe jest dobrowolne i może zostać cofnięte w dowolnym momencie. W przypadku usługi Newsletter rezygnacja z subskrypcji jest możliwa poprzez kliknięcie dedykowanego linku znajdującego się w każdej przesłanej wiadomości. W przypadku pozostawienia danych w celu przedstawienia oferty rezygnacja z otrzymywania treści marketingowych możliwa jest poprzez wysłanie wiadomości na adres iod@altone.pl
  3. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Alt One Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą przy ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa.
  4. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Alt One Sp. z o.o. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez iod@altone.pl
  5. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych
Udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość)
Marketing bezpośredni (wysyłanie Newslettera/kontakt w sprawie oferty) art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – promowanie towarów i usług oferowanych przez Administratora danych)

 

6. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia, w szczególności świadczące usługi wsparcia z zakresie obsługi IT, firmy świadczące usługi marketingowe oraz obsługi prawnej, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
7. Okres przechowywania Pani / Pana danych osobowych zgromadzonych przez Spółkę uzależniony jest od celu, dla którego Pani / Pana dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami:
a) okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość,
b) do momentu wniesienia sprzeciwu – w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wysyłki Newslettera oraz kontaktu w sprawie oferty,
c) po okresach wskazanych w pkt a) – b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
b) prawo do wniesienia sprzeciwu, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią / Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
9. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej.

Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial