Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

Regulamin

1. Dane wprowadzone do formularza posłużą Pracownikowi Alt One do omówienia potrzeb Klienta i ewentualnego podjęcia czynności zmierzających do kontaktu.

2. O ile wyrażono zgodę, dane wprowadzone do formularza mogą być wykorzystane przez Alt One do wysyłki informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej. Zaznaczenie niniejszych zgód jest dobrowolne i może zostać cofnięte w dowolnym momencie.

3. Administratorem danych osobowych jest Alt One Spółka z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie (03-199) przy ulicy Modlińskiej 61, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000749696, NIP: 5242873585, REGON: 381342981, z którym można się skontaktować:

  • pisemnie, kierując korespondencję pod adres: ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa,
  • telefonicznie, pod numerem: + 48 22 635 37 74,
  • e-mailowo, pod adresem: info@altone.pl
  1. oraz w inny sposób wskazany na stronie: www.altone.pl.

4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Dane udostępnione przez Klienta nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Klienta nie będą podlegały profilowaniu czyli przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany.

7. Alt One nie będzie przekazywać danych osobowych podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obsługi Klienta lub wycofania przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial