Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

Protokoły zaawansowania robót

W module „Projekty budowlane” został zaimplementowany dokument przedstawiający Protokół zaawansowania robót. Odzwierciedleniem tego dokumentu jest dokument „Zadania” w module Projekty z polami z nagłówka protokołu. Do tego dokumentu została oprogramowana zakładka z pozycjami protokołu odbioru. Dla każdego podwykonawcy jest tworzony jeden dokument Protokołu zaawansowania robót na podstawie budżetu, z pozycjami do których dany podwykonawca jest przypisany.

enova projekty budowlane

Poniżej został przedstawiony przykład implementacji pozycji protokołu odbioru. Nagłówki kolumn mogą być zmienione przez użytkownika systemu wg własnego uznania. Pozycje dla wygody wprowadzania są przedstawione w pozycji listy oraz poszczególne poziomy pozycji syntetycznych zostały pokolorowane zgodnie z poniższym wzorem. Same kolory oraz wielkość czcionki mogą być zmienione przez użytkownika systemu. Syntetyczne wartości pozycji protokołu wyliczają się automatycznie na podstawie pozycji analitycznych. Każda pozycja protokołu jest powiązana z pozycją budżetu projektu, dzięki czemu obsłużone są także przypadki uwzględnienia korekt budżetu a także dodanie nowych pozycji dla zamkniętego budżetu – w tym przypadku gdy tworzony jest kolejny protokół dla danego podwykonawcy wszystkie te zmiany są automatycznie uwzględniane w nowym dokumencie protokołu.

enova projekty budowlane

Poniżej został przedstawiony wydruk protokołu zaawansowania robót dla danego podwykonawcy, który można wydrukować z danego protokołu. Wszystkie dane podstawiają się automatycznie z dokumentu protokołu i istnieje także możliwość ich korekty przed samym wydrukiem. Wzorzec wydruku może także zostać zmieniony na życzenie klienta podczas wdrożenia systemu.

enova projekty budowlane
Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial