Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

Ubezpieczenia

enova warszawa

Ubezpieczenia

KORZYŚCI:

„Dostawa ta została wykonana należycie. Wyrażamy uznanie dla wiedzy i doświadczenia inżynierów firmy Alt One, umiejętności jej zastosowania oraz dobrej współpracy z przedstawicielami naszej firmy.

Stwierdzamy, że firma Alt One wywiązała się z powierzonych jej obowiązków z właściwą starannością oraz zgodnie z ustalonymi terminami. Wprowadzone rozwiązania pozwoliły na osiągnięcie postawionych celów.

Dotychczasowa współpraca, zaangażowanie, profesjonalizm oraz wysoka jakość wykonawstwa pozwala nam udzielić rekomendacji firmie Alt One oraz polecić jej usługi przyszłym zleceniodawcom.”

 

Date

Maj 18, 2016

Category

Wdrożenia

Firma

Firma ubezpieczeniowa

Branża

Ubezpieczenia

Wdrożyliśmy

dostawy i usługi związane z rozbudową infrastruktury informatycznej

Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial