Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

Wielowymiarowy Podział Płac

Wielowymiarowy Podział Płac to jedno z najbardziej zaawansowanych narzędzi do podziału wynagrodzeń dostępnych na rynku.

Rozwiązanie jest wykorzystywane w wielu największych placówkach budżetowych takich jak Ministerstwo Edukacji a także w wielu firmach prywatnych, gdzie przykłada się dużą wagę do analizy oraz podziału kosztów według projektów. Przy wdrożeniu tego typu, gdzie wykorzystuje się podział wynagrodzeń umów cywilnoprawnych oraz innych, możemy Państwu zaoferować nie tylko unikalne narzędzie, ale i wieloletnią wiedzę, którą zdobyliśmy przy wielu takich implementacjach.

Funkcjonalność:

  1. podział składników wynagrodzenia i pochodnych według różnych kryteriów (kluczy podziałowych)
  2. możliwość aktualizacji kluczy podziałowych w trakcie miesiąca z zachowaniem historyczności
  3. możliwość przypisania innych kluczy dla każdego składnika wynagrodzenia
  4. obsługa wynagrodzeń etatowych i umów cywilnoprawnych
  5. możliwość wypłaty wynagrodzenia z kilku rachunków bankowych powiązanych z projektami według kluczy podziałowych
  6. automatyczne księgowanie według kluczy podziałowych
  7. dostosowana do przepisów dotyczących Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

analizy enova

Jak nasze rozwiązanie rozszerza podstawowe funkcje systemu enova365:

» pozwala na podział wszystkich elementów składowych wypłaty (w podstawowej funkcji systemu zakres tych elementów to tylko 2 kwoty: brutto i koszt pracodawcy)

 

» umożliwia przedstawienie analizy kosztów wynagrodzeń w podziale na wszystkie składowe wypłaty w ramach realizowanych projektów

 

» zapewnia analizę kosztów wynagrodzeń w podziale na osobodni w ramach realizowanych projektów

 

» udostępnia aktualizację podzielnika w środku okresów – standardowo w enova365 dostępny jest podział na ostatni dzień okresu

 

» gwarantuje wykorzystanie jednego spójnego algorytmu w wielu miejscach: lista projektowa, opis analityczny, wydruki i zestawienia

 

» umożliwia przedstawienie kosztów wypłacanego elementu w podziale na wybrany okres czasu – premia kwartalna, trzynastka i inne elementy długookresowe (w standardzie jedynie miesięcznie)

Z tego narzędzia Alt One korzysta już ponad 20 firm

Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial