Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

Microsoft Azure

Microsoft Azure – odkryj chmurę, która oferuje nieograniczoną skalowalność i wydajność oraz nieograniczone możliwości dla danych

 

Microsoft Azure to  platforma, która dostarcza elementy składowe umożliwiające szybkie tworzenie, wdrażanie i zarządzanie rozwiązaniami chmurowymi. Chmura Azure oferuje szeroki zakres usług aplikacyjnych, obliczeniowych, magazynu i sieci. Ponadto pozwala integrować publiczne aplikacje chmurowe z istniejącym środowiskiem IT.

Osiągaj swoje cele dzięki swobodzie i elastyczności tworzenia, zarządzania i wdrażania aplikacji w dowolnym miejscu. Korzystaj z preferowanych języków, struktur i infrastruktury — a nawet własnych centrów danych i innych chmur — do rozwiązywania dużych i małych problemów.

 

Bazy danych

 

Wspieraj szybki rozwój i szybciej wprowadzaj innowacje dzięki bezpiecznym, w pełni zarządzanym usługom bazy danych klasy korporacyjnej. Twórz nowoczesne aplikacje w chmurze za pomocą zawsze aktualnej usługi relacyjnej bazy danych, która obejmuje bezserwerowe usługi obliczeniowe oraz obsługiwane przez sztuczną inteligencję zautomatyzowane funkcje optymalizacji wydajności i trwałości.

 

Hybrydowe

 

Korzystaj z innowacji platformy Azure w dowolnym miejscu — zapewnij elastyczność i szybkie innowacje znane z chmury obliczeniowej w obciążeniach lokalnych.

 

platforma Azure

 

Integracja

 

Bezproblemowo integruj lokalne i oparte na chmurze aplikacje, dane oraz procesy w całym przedsiębiorstwie. Twórz nowe, zintegrowane rozwiązania, które łączą aplikacje i usługi w środowisku lokalnym oraz w chmurze. Zbierz razem swoje biznesowe przepływy pracy, aby były spójne i skalowalne. Uwidocznij swoje interfejsy API dla deweloperów i stwórz możliwości powstania nowych modeli biznesowych.

 

Magazyn

 

Uzyskaj bezpieczny i wysoce skalowalny magazyn w chmurze na potrzeby danych, aplikacji i obciążeń. Zacznij korzystać ze skalowalnego i bezpiecznego magazynu dla maszyn wirtualnych. Skaluj globalnie i uruchamiaj najbardziej wymagające obciążenia przy jednoczesnym spełnieniu wymagań w zakresie zgodności i ochrony prywatności.

 

Analiza

 

Zbieraj, przechowuj, przetwarzaj, analizuj i wizualizuj dane o różnym typie, ilości i szybkości. Analiza na platformie Azure jest nawet 14 razy szybsza i kosztuje o 94% mniej niż w przypadku innych dostawców usług w chmurze.

 

 

Azure Site Recovery – bezpieczeństwo i ciągłość pracy środowiska serwerowego

 

Site Recovery to natywne rozwiązanie odzyskiwania po awarii przez organizowanie i automatyzowanie replikacji maszyn wirtualnych platformy Azure między regionami, lokalnymi maszynami wirtualnymi i serwerami fizycznymi do platformy Azure oraz na maszynach lokalnych do dodatkowego centrum danych. Usługa Site Recovery to w pełni zintegrowane rozwiązanie, które jest aktualizowane automatycznie po udostępnieniu nowych funkcji platformy Azure.

 

Co umożliwia usługa Site Recovery?

 

→ Korzystając z usługi Site Recovery, z jednej lokalizacji w portalu Azure można skonfigurować replikację, pracę w trybie failover i powrót po awarii oraz nimi zarządzać.

→ Lokalne maszyny wirtualne i serwery fizyczne można replikować do platformy Azure lub do dodatkowego lokalnego centrum danych. Replikacja do platformy Azure pozwala wyeliminować koszty i złożoność związane z utrzymywaniem dodatkowego centrum danych.

→ Obniżone koszty wdrażania, monitorowania, stosowania poprawek i utrzymywania lokalnej infrastruktury odzyskiwania po awarii przez wyeliminowanie potrzeby tworzenia i utrzymywania kosztownego dodatkowego centrum danych. Ponadto płacisz tylko za te zasoby obliczeniowe, które są potrzebne do obsługi aplikacji na platformie Azure.

 

 

Zapewnij nieprzerwaną pracę krytycznych dla działania firmy aplikacji i systemów

 

Zainwestuj w rozwiązanie, które może się okazać bezcenne! Serwer w chmurze MS AZURE – Azure Site Recovery to bezpieczeństwo i ciągłość pracy środowiska serwerowego. W momencie uruchomienia zasobów obliczeniowych na MS Azure, koszty będą uzależnione od rodzaju i wielkości maszyn wirtualnych (pamięć RAM, ilość rdzeni, przestrzeni dyskowych) oraz czasu ich wykorzystania.

 

 

Zapytaj o ofertę ➡ 

 

 

Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial