Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

Obszary funkcjonalności enova365

enova365 przeznaczona jest do kompleksowego
zarządzania firmami oraz instytucjami.

 

Wspiera każdy obszar działania przedsiębiorstwa:

qodef-image-with-icon

Kadry Płace systemu ERP enova365 skutecznie wspomagają zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach zatrudniających od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pracowników. Aplikacja spełnia wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS. Aplikacja współpracuje z Programem Płatnik (bez potrzeby dodatkowej konfiguracji) i dowolnymi czytnikami – rejestratorami czasu pracy (RCP). Gwarantuje również pełną kompatybilność z programami pakietu MS Office (Word, Excel).

enova365 Księgowość to ergonomiczne i nowoczesne narzędzia, które pozwalają ewidencjonować dokumenty i sporządzać deklaracje oraz sprawozdania bieżące i okresowe. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom program jest bardzo elastyczny – daje możliwość samodzielnego modyfikowana i dostosowywania funkcjonalności do potrzeb użytkowników. Oprócz funkcji opartych o ogólne zasady prowadzenia księgowości, w ramach aplikacji dostępnych jest szereg modułów związanych z automatyzacją ewidencjonowania dokumentów, ewidencją powtarzanych dokumentów oraz operacji gospodarczych.

qodef-image-with-icon
qodef-image-with-icon

enova365 Handel wspiera prowadzenie działalności sprzedażowej przedsiębiorstwa o różnych profilach. Podstawowe funkcje umożliwiają tworzenie dokumentów, zarządzanie towarami i cenami, przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach. Moduł jest zintegrowany z Ewidencją Środków Pieniężnych, uzupełniającą funkcjonalność w zakresie rozliczeń z kontrahentami, a także z Ewidencją Dokumentów i Rejestrem VAT. W standardzie dostępne są też podstawowe raporty.

CRM

Funkcjonalność oferowana przez moduł CRM (ang. Customer Relations Management – zarządzanie relacjami z klientami) w systemie enova365 wykracza poza powszechne rozumienie tego pojęcia. Oprócz rozwiązań typowych, takich jak rejestracja danych o kontrahentach i kontaktach z nimi, moduł pomaga skutecznie organizować pracę w firmie, dopasowując się do jej unikalnego modelu biznesowego i sposobu działania. Pozwala również na definiowanie własnych rodzajów aktywności, projektów oraz kampanii CRM, co umożliwia precyzyjne dostosowanie wyglądu i zachowania programu do potrzeb firmy.

qodef-image-with-icon
qodef-image-with-icon

Moduł enova365 Workflow, wchodzący w skład zintegrowanego oprogramowania enova365 ERP/CRM, dzięki intuicyjnemu środowisku pracy użytkownika i możliwości definiowania zaawansowanych zasad, pozwala skutecznie organizować i automatyzować pracę wielu osób w ramach procesów firmy. Oprogramowanie prezentuje powiadomienia o konieczności podjęcia aktywności w spójny, zrozumiały sposób, jednocześnie umożliwiając realizację związanych z nimi zadań bezpośrednio z poziomu interfejsu. System umożliwia koordynowanie złożonych działań realizowanych przez grupę ludzi pracujących w różnych departamentach przedsiębiorstwa.

Dostarcza uporządkowanego, jednolitego i wiarygodnego zbioru danych, który stanowi doskonałe źródło do odkrywania wiedzy nie tylko przez analityków i kadrę kierowniczą, ale także przez wszystkich operatorów systemu enova365. Pierwsze na rynku narzędzie BI zaprojektowane z myślą o użytkowniku końcowym, które zapewnia dostęp do wiedzy bez konieczności tworzenia skomplikowanych analiz.

Zarządzanie personelem

 • rozbudowana ewidencja osobowa danych personalnych pracowników lub zleceniobiorców,
 • rozliczania etatów i umów zleceń – duża swoboda w definiowaniu składników wynagrodzenia,
 • udzielanie długoterminowych pożyczek czy zaliczek opodatkowanych i nieopodatkowanych akonto wypłaty,
 • indywidualne kalendarze – ustalenie czasu pracy (w tym pracy wielozmianowej), odnotowywanie odstępstw od założonego grafika (zarówno obecności, jak i nieobecności),
 • grupowe przeszeregowanie wypłat pracowników

Sprzedaż i zaopatrzenie

 • przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach, tj. podstawowe dane teleadresowe, warunki handlowe (forma i termin płatności, rabat ogólny, limit kredytowy listę rachunków bankowych, osób kontaktowych, informacje dotyczące transakcji związanych z danym kontrahentem),
 • karty towarów i usług,
 • możliwość obsługi jednego lub wielu magazynów,
 • możliwość wyboru metody obrotu – wyceny zapasów FIFO, LIFO lub inne np. wg daty ważności,
 • możliwość definiowania wielu rodzajów cen sprzedaży wraz z metodą ich wyliczania oraz ceny indywidualne dla określonych kontrahentów lub ich grup,
 • dokumenty sprzedaży – faktury, paragony, faktury do paragonu, faktury korygujące, proforma oraz zaliczkowe (wystawiane w różnych walutach),
 • dokumenty wewnętrzne – zamówienia i oferty dla odbiorców i do dostawców,
 • dokumenty magazynowe

Zarządzanie relacjami z Klientami

 • budowanie bazy kontaktów i długotrwałych relacji z kontrahentami,
 • łatwy dostęp do informacji – pełna historia kontaktów w jednym miejscu,
 • archiwizacja dokumentów związanych z kontrahentami,
 • sprawna organizacja pracy, delegowanie zadań oraz kontrola realizacji zleconych prac,
 • przemyślane planowanie kontaktów, wzrost zadowolenia klientów,

Zarządzanie projektami

 • tworzenie budżetu dla projektu,
 • planowanie kwot kosztów i przychodów w ujęciu:
  • wyłącznie wartościowym (kwota kosztów i przychodów)
  • ilościowo-wartościowym (dodatkowe planowanie np. zapotrzebowania na materiały),
  • lub w modelu mieszanym – część pozycji będzie miała planowane wyłącznie wartości, a część wartości i ilości,
 • kwalifikacja kosztów (możliwość opisywania dokumentów za pomocą opisu kontrolingowego),
 • wprowadzanie korekt,
 • kontrola kwot zrealizowanych, przypisywanie dokumentów do projektów (co wpływa na stopień realizacji budżetu projektu),
 • tworzenie schematów podziałowych dla dokumentów, które umożliwiają automatyzację procesu przypisywania dokumentów do projektów,

Finanse i księgowość

 • gwarancja zgodności z wymogami ustawowymi,
 • ciągłość zaksięgowanych informacji,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów,
 • księgowość pełna w oparciu o plan kont,
 • rejestr VAT – ewidencja dokumentów VAT, rejestry VAT, deklaracje VAT-7 i VAT-UE, automatyczne sporządzanie i drukowanie deklaracje dochodowe oraz VAT-7,
 • automatyczne i ręczne tworzenie korekt z tytułu złych długów,
 • automatyczne przeksięgowanie dokumentów,

Zarządzanie produkcją

 • obsługa produkcji w systemie zintegrowanym, powiązanie produkcji z modułem handlowo-magazynowym,
 • rejestracja zleceń produkcyjnych,
 • szybkie definiowanie technologii z wykorzystaniem operacji wzorcowych,
 • definiowanie receptur,
 • kompletacja towarów,
 • mechanizm rezerwacji surowców, półproduktów, produktów,
 • szybka kalkulacja kosztu wytworzenia,

Przepływ pracy – workflow

 • definiowanie i porządkowanie przebiegu procesów w firmie,
 • zarządzanie obiegiem dokumentów,
 • organizacja pracy wg odpowiednich procedur zarządczych,
 • kierowanie przepływem informacji między pracownikami,
 • nadzór nad poszczególnymi działaniami,
 • wizualizacja przebiegu procesów w postaci elektronicznych formularzy zapisu i kontroli danych,
 • budowa i nadawanie obiegu elektronicznych formularzy,
 • projektowanie i nadzorowanie ścieżki zadań,
 • kontrola poszczególnych etapów realizacji działań.

Analizy i raportowanie

 • gotowe wzorce raportów dostępne w standardzie,
 • łatwy eksport danych do arkusza kalkulacyjnego z dowolnego miejsca w systemie,
 • tworzenie dowolnych analiz księgowo-finansowych w oparciu o obroty i salda kont z bazy księgowej enova365, które podlegają dynamicznemu uaktualnianiu z bazy danych enova365,
 • możliwość prostego tworzenia wyspecjalizowanych raportów oraz analizy danych znajdujących się w bazie operacyjnej programu bez obciążania głównego serwera bazy danych,
 • wygodne prezentowanie danych w formie wykresów,
 • przekrojowe zestawienia danych zawierające informacje z różnych modułów systemu enova365.
Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial