Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

Obszar Kadry Płace

Zarządzanie zasobami ludzkimi to działania ukierunkowane z jednej strony na osiąganie celów przedsiębiorstwa, z drugiej zaś na zaspokajanie potrzeb pracowników. Obejmują one procesy planowania zasobów, budżetowania, zatrudniania, wynagradzania, motywowania, szkolenia i rozwoju, oceny itd. Wykorzystanie narzędzi informatycznych zdecydowanie usprawnia te procesy.

 

Poznaj zaawansowane narzędzia wykraczające poza zakres standardowego oprogramowania enova365.

Nasze mechanizmy wspierające pracę działów HR:

Zobacz jak w praktyce system enova365 Kardy Płace wpłynął na zwiększenie efektywności naszych Klientów i przeczytaj Case Study> 

Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial