Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

Kredyt Inkaso – wdrożenie enova365

Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso od lat należy do ścisłej czołówki firm zarządzających wierzytelnościami, skutecznie działa dziś w 4 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Partnerom biznesowym oferuje kompleksową obsługę zarządzania wierzytelnościami; od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowo-egzekucyjne. Od 2007 roku jest obecna na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Grupa Kapitałowa będąca podmiotem wdrożenia enova365 obejmuje Kredyt Inkaso S.A. jako Jednostkę Dominującą oraz jednostki zlokalizowane na terenie Polski, Luksemburga, Rumunii, Bułgarii i Rosji.

 

„Wdrożenie oprogramowania enova365 dało wymierne korzyści poprzez oszczędność czasu, obniżenie kosztów, usprawnienie i kontrola procesów, raportowanie, wspieranie podejmowania decyzji.”

Piotr Podłowski – Główny Księgowy Grupy kapitałowej Kredyt Inkaso

ROZWIĄZANIE

⇒ Wdrożenie Księgowości z uwzględnieniem MPK-ów a także innych dodatkowych oznaczeń kosztów do zewnętrznego raportowania oraz dotyczących procesów windykacji (w związku z połączeniem z innymi systemami służącymi do szczegółowego rozliczania procesu windykacji).

 

⇒ Wykorzystany został moduł wspierający prowadzenie rozrachunków z kontrahentami za pośrednictwem usługi płatności masowych:

umożliwia on generowanie numerów indywidualnych rachunków wirtualnych podczas wprowadzania np. faktury sprzedaży dla: kontrahentów, należności, dokumentu oraz zaczytywanie do systemu enova365 wyciągów bankowych pobranych ze strony banku w formie pliku elektronicznego.

 

⇒ Utworzenie automatycznych matryc weryfikujących operacje bankowe w systemie, które pozwalają na podział procentowy jednej faktury na poszczególne działy – np. w celu rozliczenia koszu wynajmu czy opłaty za media.

 

⇒ Wdrożenie modułu enova365 Workflow: odwzorowanie wymagań co do obiegu dokumentów z uwzględnieniem obsługi modułu Budżet.

 

Zakres obiegu: 300 – 500 dokumentów miesięcznie

 

⇒ Import PK-ów z innych systemów księgowych dotyczących windykacji.

 

 

⇒ Wdrożenie spółek, których walutą podstawową jest inna waluta niż PLN, na zasadzie importu/ewidencjonowania dokumentów w postaci dokumentów PK z obrotami.

 

⇒ Utworzenie dodatkowego mechanizmu synchronizacji baz danych.

 

⇒ Migracja danych słownikowych z wcześniej używanych aplikacji.

 

⇒ Budżetowanie obsługiwane jest przez zewnętrzny program. enova365 synchronizuje dane między Budżetem, Workflow a dokumentami kosztowymi.

 

Dedykowane rozwiązanie: 

 

⇒  utworzyliśmy po stronie Kredyt Inkaso usługę Webservices, dzięki której otrzymaliśmy:

– synchronizację, która będzie odbywała się w czasie rzeczywistym,

– mechanizm niezależny od wersji enova365,

– brak potrzeby ingerencji w bazę enova365,

– separację obu systemów,

– prostą architekturę i łatwość rozbudowy.

enova

Wdrożenie objęło 16 baz danych w następujących obszarach:

  • Księgowość
  • Obsługa banków
  • Środki trwałe (Księga inwentarzowa)
  • Obsługa delegacji i zaliczek
  • Budżetowanie
  • Preliminarz płatności
  • Fakturowanie
  • Obieg dokumentów

KORZYŚCI

Integracja wewnętrznych baz danych usprawniła komunikację wewnątrz firmy pomiędzy poszczególnymi działami

Zastosowane rozwiązanie uprościło i przyspieszyło kontakt z bankami

Dzięki ujednoliceniu systemu raportowania i wewnętrznego obiegu dokumentów spółka może skupić się na „core business”

Zobacz referencje
Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial