Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

Jednostki budżetowe

System enova365 pozwala na prowadzenie ewidencji księgowej według klasyfikacji budżetowej i zadaniowej

Dla jednostek budżetowych, stowarzyszeń oraz innych podmiotów, które swoją działalność finansują ze środków budżetu państwa. Zgromadzone w systemie informacje są podstawą tworzenia sprawozdań wymaganych przepisami rozporządzenia Ministra Finansów np.: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-30 itp.

System enova365 wraz z rozszerzeniami funkcjonalnymi Alt One umożliwia:

Prowadzenie księgowania wg klasyfikacji budżetowych

Skrócenie czasu potrzebnego na zaksięgowanie dokumentów

Automatyczne przyporządkowywanie wg klasyfikacji budżetowej wpływów i wydatków

Kwotowa i procentowa kontrola wykonania planów

Tworzenie sprawozdań budżetowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów

Przegląd rozrachunków wg klasyfikacji budżetowych

Tworzenie schematów podziałowych dla dokumentów, które umożliwiają automatyzację procesu przypisywania dokumentów do pozycji klasyfikacji budżetowych

Przyporządkowanie pracowników i rozliczanie wynagrodzeń wg klasyfikacji budżetowych

Wspomaganie rejestrowania dokumentów z podziałem i przyporządkowaniem do klasyfikacji budżetowych

Naszym rozwiązaniom zaufały m.in. instytucje: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Lubuski Urząd Wojewódzki czy Centrum Informatyczne Edukacji.