Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

Handel i usługi

System enova365 przeznaczony jest dla firm prowadzących działalność handlową (hurtową i detaliczną), usługową i w pewnym zakresie produkcyjną, operujących w różnych branżach gospodarki.

qodef-image-with-icon

Poznaj możliwości

kompleksowa informacja na temat kontrahenta

szczegółowa ewidencja ofert i zamówień

bieżąca kontrola stanu należności i zobowiązań

możliwość indywidualnego dostosowania obrotu magazynowego

przyspieszenie wprowadzania danych

automatyzacja procesu wystawiania dokumentów

eliminowanie ryzyka pomyłek

Kartoteki kontrahentów

przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach. Karta kontrahenta zawiera podstawowe dane teleadresowe, warunki handlowe (forma i termin płatności, rabat ogólny, limit kredytowy) oraz szereg innych informacji, w szczególności listę rachunków bankowych oraz osób kontaktowych. Z poziomu karty można wyświetlić informacje dotyczące transakcji związanych z danym kontrahentem.

Kaucje

umożliwiające wystawianie dokumentów kaucji, najczęściej stosowanych do ewidencjonowania obrotu opakowaniami zwrotnymi. Do każdego towaru można przypisać schemat wyliczania liczby opakowań w zależności od ilości towaru.

Karty towarów i usług

karta towaru oprócz danych podstawowych zawiera również listę kodów kreskowych, listę alternatywnych jednostek miar, listę zamienników oraz listę stron www z opisem. Z poziomu karty towaru/usługi można wyświetlić informacje dotyczące transakcji z nimi związanych.

Definiowanie nowych dokumentów i powiązań

system umożliwia także definiowanie własnych, unikalnych dla danej firmy dokumentów handlowych oraz magazynowych, ponadto dokumenty te mogą być wystawiane według standardowych, zdefiniowanych w systemie sekwencji. Standardowo dostępne jest generowanie zamówień z ofert, faktur z zamówień, dokumentów magazynowych z handlowych bez potrzeby przepisywania danych. Zamówienia od odbiorcy mogą być ściśle powiązane z zamówieniami do dostawcy.

Magazyny

możliwość obsługi jednego lub wielu magazynów, dla każdego magazynu można zdefiniować filtr listy towarów, skutkujący ograniczeniem zakresu towarów, które mogą być użyte na dokumentach dotyczących danego magazynu. Definiując magazyn, użytkownik wybiera metodę obrotu (wyceny zapasów).

Umowy i faktury cykliczne

rejestrowanie umowy na stałą dostawę lub wykonanie usługi z okresowym fakturowaniem.

Cenniki

możliwość definiowania wielu rodzajów cen sprzedaży oraz ustalanie metody ich wyliczania. Dla danego towaru można określić ceny indywidualne dla określonych kontrahentów lub ich grup.

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi

protokoły POSNET, Elzab, Innova i Novitus

Dokumenty

sprzedaży, magazynowe, handlowe

Definiowalne uprawnienia

ograniczenia uprawnień, przypisywanie operatora do kontrahenta

Deklaracja Intrastat

na podstawie wystawionych w systemie dokumentów transakcji wewnątrzwspólnotowych można wygenerować deklarację Intrastat, a następnie zapisać ją w postaci pliku zgodnego ze specyfikacją systemu zgłoszeń elektronicznych.

Raporty

zestaw zdefiniowanych raportów sprzedaży oraz możliwość generowania własnych zestawień za pośrednictwem wbudowanych mechanizmów filtrowania, definiowania dodatkowych pól danych i tworzenia własnych widoków list, odpowiednio przygotowane dane łatwo wyeksportować do arkusza MS Excel do dalszej obróbki.

Usprawnij swoje interakcje z klientami i wzmocnij relacje. Dostarczaj aktualne oferty i spersonalizowane usługi, które zapewniają bardziej efektywne cykle sprzedaży, lepsze doświadczenia i dodatkowe możliwości zarabiania.

enova

Przeczytaj historie naszych Klientów, którzy na co dzień korzystają z enova365.

Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial