Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

Grupy Kapitałowe

System ERP polecany dla dużych firm

Możesz włączyć system enova365 w obecną infrastrukturę IT bez konieczności wymiany pozostałych programów branżowych lub posiadanych dedykowanych rozwiązań.

Moduł enova365 Praca na wielu bazach

Zaprojektowany jako platforma do zarządzania działaniem  systemu, który obsługuje więcej niż jedną bazę danych. Daje możliwość zarządzania z jednej bazy tzw. „bazy głównej (master)” wskazanymi bazami.

Funkcjonalność

Archiwizacja wielu baz danych

Dodawanie operatorów oraz ich uprawnień na poszczególnych bazach danych

Konwersja wielu baz danych

Zarządzanie konfiguracją poszczególnych baz

Aktualizacja wskaźników dla wielu baz danych jednocześnie

Definiowanie praw obiektowych w poszczególnych bazach

qodef-image-with-icon

Korzyści

  1. znaczące usprawnienie działań operacyjnych na wielu bazach
  2. zmniejszenie czasochłonności działań konfiguracyjnych i serwisowych
  3. możliwość dodatkowej kontroli operatorów i działań w systemie

Wielofirmowość

Wykorzystaj funkcje do zarządzania przedsiębiorstwem wielooddziałowym i korporacją oraz licencje enova365 dla spółek powiązanych kapitałowo. Wysoka konfigurowalność oprogramowania pozwala dostosować system enova365 dla dużych firm o złożonych strukturach organizacyjnych.

Workflow i DMS

Wykorzystanie procesów intuicyjnie pomaga w zarządzaniu organizacją. enova365 Workflow pozwala dowolnie modelować ścieżki oraz strukturę organizacyjną, dopasowując się do unikatowego charakteru firmy. Daje pracownikom szybki wgląd w powierzone zadania i wymagane akceptacje. 

Business Intelligence

System enova365 BI odpowiada za gromadzenie i udostępnianie danych z różnych źródeł, a następnie ich analizę. Bez wątpienia narzędzia Business Intelligence ułatwią planowanie działań strategicznych w dużym przedsiębiorstwie.

Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial