Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

Zmiany w przepisach 2018 z enova365

Zmiany w przepisach 2018 z enova365

enova365Przygotuj się do startu nowych regulacji w prawie z enova365! Oprogramowanie dla biznesu klasy ERP – enova365   jest na bieżąco dostosowywane do zmieniających się przepisów prawa.

 

 

1. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)

 

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych to akt prawny uchwalony 27 kwietnia 2016, zacznie obowiązywać od 25 maja 2018. RODO nakłada na firmy i instytucje cały szereg nowych obowiązków oraz wzmacnia te już obowiązujące. Do najważniejszych należą:
•  Wymóg właściwego zabezpieczenia przechowywanych danych osobowych
•  Zabezpieczenie danych przed dostępem przez osoby nieupoważnione
•  Umożliwienie osobie fizycznej prawa do bycia „zapomnianą”
•  Umożliwienie osobie fizycznej wglądu w historię zmiany w swoich danych
•  Informowanie osoby o celu w jakim zbierane są jej dane osobowe
•  Zmiany w sposobie i zakresie pozyskiwania zgód na przetwarzanie danych
•  Wymóg poinformowania o ewentualnym wycieku danych osobowych

 

2. JPK_VAT obowiązkowy dla mikro przedsiębiorstw

 

Od 1 stycznia 2018 mikro przedsiębiorcy będący tzw. VAT-owcami zostają objęci obowiązkiem comiesięcznego przesyłania, bez wezwania, pliku JPK_VAT.
Zgodnie z art. 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej za mikro przedsiębiorcę uważa się podatnika, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych, czyli 2015, 2016: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

 

3. Jednolity Plik Kontrolny

 

Od nowego roku wszyscy, który dotychczas byli objęci obowiązkiem przesyłania pliku JPK_VAT oraz ci, których obowiązek zaczyna dopiero dotyczyć, czyli mikro przedsiębiorcy muszą wysyłkę realizować w oparciu o nową wersję JPK_VAT z numerem 3. Nowa wersja zawiera zmiany porządkujące oraz wprowadza między innymi pole adres email w danych nagłówkowych (w Identyfikatorze podmiotu), które nie będzie obowiązkowe do wypełnienia pozwoli natomiast na komunikację zwrotną z urzędem.

 

4. Split payment – mechanizm podzielonej płatności

 

Dotychczas rozliczenia między przedsiębiorcami odbywały się za pośrednictwem ich rachunków rozliczeniowych. Podobnie zapłata VAT do urzędu skarbowego następowała, po rozliczeniu i złożeniu deklaracji VAT bezpośrednio na konto urzędu skarbowego z rachunku rozliczeniowego podatnika. Planowane przepisy zakładają, że od 1 lipca 2018 zostanie wprowadzona jeszcze jedna możliwość rozliczeń – zarówno między przedsiębiorcami jak i między przedsiębiorcą a urzędem skarbowym – tzw. podzielona płatność (Split Payment). W planowanym mechanizmie, który będzie dla przedsiębiorców dobrowolny, można będzie regulować zobowiązanie z faktur zakupu przy pomocy dwóch rachunków – na rachunek rozliczeniowy kontrahenta przekazać kwotę netto a na rachunek VAT tego kontrahenta przekazać kwotę VAT. Rachunki VAT zostaną dla przedsiębiorców otwarte bezpłatnie w bankach. O tym, w jaki sposób będzie płatność regulowana będzie decydował nabywca. Obsługa podziału płatności na dwa strumienie (netto i VAT) będzie następowała w ramach mechanizmów systemu bankowego – jeden przelew będzie automatycznie dzielony przez bank. Rachunek VAT może też służyć do uregulowania zapłaty podatku do urzędu skarbowego. Nie można będzie z niego regulować innego rodzaju płatności. Ustawa zakłada kilka „zachęt” do stosowania nowego mechanizmu płatności – min. zwolnienie ze stosowania przepisów o solidarnej odpowiedzialności oraz rzadsze kontrole skarbowe.

 

5. E-składka – jeden przelew do ZUS

Dotychczas płatnicy składek musieli opłacać każdy rodzaj składek na ubezpieczenia i fundusze osobnymi przelewami, co wiązało się z wykonaniem kilku przelewów na różne konta, podając szereg dodatkowych informacji: NIP, REGON, PESEL, nazwę, okres rozliczeniowy (miesiąc i rok), numer decyzji/umowy/tytułu wykonawczego.
Od nowego roku składki ZUS będzie można opłacić przy pomocy zwykłego przelewu, bez konieczności podawania dodatkowych danych informacyjnych – płatnicy będą dokonywali wpłat na swoje indywidualne numery rachunków ZUS. Informację o numerach rachunków ZUS wysyła do wszystkich płatników od początku października listownie.

 

Wraz z oprogramowaniem enova365 dla firm otrzymasz dostęp do wiedzy specjalistów zarządzania, księgowości, kadr i płac. Prowadź biznes bez obaw i zaufaj ekspertom, którzy zapewnią zgodność z polskim ustawodawstwem – w cenie aktualizacji systemu!

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial