Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

Wdrożenie PPK – termin zawarcia umowy o zarządzanie

Wdrożenie PPK – termin zawarcia umowy o zarządzanie

Firmom z II i III etapu wdrożenia PPK zostało 6 dni na zawarcie umowy o zarządzanie

 

Podmioty zatrudniające „50+” oraz podmioty „20+” mają czas na zawarcie z wybraną instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK, czyli umowy tworzącej Pracowniczy Plan Kapitałowy w firmie, do 27 października.

Pracodawców, którzy zatrudniali 30 czerwca 2019 r. co najmniej 50 osób zatrudnionych, zgodnie ze znowelizowaną specustawą dotyczącą COVID-19, obowiązują te same maksymalne terminy na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzenie PPK, co podmioty zatrudniające z III fazy wdrożenia. Nowe maksymalne terminy to: 27 października 2020 r. – na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i 10 listopada 2020 r. – na zawarcie umowy o prowadzenie PPK.
Przesunięcie terminów na zawarcie wskazanych wyżej umów nie skutkuje zmianami dla pracodawców z II fazy, którzy zawarli te umowy przed 31 marca 2020 r. Dowiedz się więcej o PPK →

 

Jakie firmy są zwolnione z obowiązku PPK?

 

→ jednostki, które nie zatrudniają pracowników, zleceniobiorców itp. podlegających składkom ZUS

→ firmy prowadzące PPE (Pracowniczy Program Emerytalny) włączający przynajmniej 25% pracowników, ze składkami co najmniej 3,5%

→ mikroprzedsiębiorcy, u których wszyscy pracownicy złożyli rezygnację z PPK.

 

IV faza wdrażania PPK dotyczy:

→ podmiotów zatrudniających co najmniej 1 osobę oraz

→ jednostek sektora finansów publicznych.

Podmioty zatrudniające co najmniej 1 osobę powinny zawrzeć umowę o zarządzanie PPK do 23 kwietnia 2021 r., a umowę o prowadzenie PPK do 10 maja 2021 r. Tymczasem jednostki sektora finansów publicznych mają na to krótszy czas – odpowiednio do 26 marca i 10 kwietnia 2021 r.

 

 

Pobierz e-book o PPK

 

ppk enova

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial