Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

Odkryj nowe funkcjonalności enova365

Odkryj nowe funkcjonalności enova365

Nowa wersja enova365 z numerem 1905.0.1 już dostępna

 

Opublikowana wersja 1905.0.1 zawiera liczne nowe, oraz zmienione funkcjonalności w poszczególnych modułach.

 

Więcej informacji w komunikacie do wersji 1905.0.1 z dnia 16.05.2019 r

 

Warto zwrócić uwagę na takie nowości jak:

a)     Nowy zestaw raportów w BI oraz nowy mechanizm kolorowania wskaźników, co poszerza i uatrakcyjnia warstwę analityczną informacji z systemu enova365

b)     W Workflow mechanizm zastępstw operatora – daje operatorowi możliwość wprowadzenia Zastępstwa co umożliwi Zastępcy przełączenie się na konto Zastępowanego i wykonanie w jego imieniu czynności bez konieczności podawania hasła zastępowanego. Informacja o zmianach w imieniu innego operatora zostanie zapisana w logu programu.

c)     Zadanie CRM wyposażono w czynność generującą plik .ics (iCalendar), który umożliwia zaimportowanie zadania do Microsoft Outlook jako zdarzenie w kalendarzu. Zdarzenie jest generowane na podstawie nazwy zadania, opisu i ram czasowych. Czynność jest dostępna z poziomu listy i formularza zadania oraz rozszerzenie integracji z GUS-BIR, a także Projekt” został wyposażony w funkcjonalność umożliwiającą prace grupową nad jego realizacją.

d)     Moduł Kadry Płace zgodnie z nowelizacją unormowań dotyczących potrąceń dokonywanych z należności przysługujących osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych wprowadził mechanizm wyliczenia kwoty wolnej od zajęć. Zaś w obszarze elektronicznej dokumentacji pracowniczej, wprowadził automatyczne dodawanie dokumentów z wydruków.

 

Nastąpiła zmiana schematu numeracji wersji enova365.

Wersja numer 1905.0.1 jest następną w kolejności wersją enova365 publikowaną po wersji 15.4.1.

Pierwszy człon numeru wersji (1905) oznacza kolejną dużą wersję i wskazuje na rok oraz miesiąc jej przygotowania. Kolejne dwa człony schematu numeracji wersji będą używane do oznaczania kolejnych wydań z niewielkimi zmianami w stosunku do opublikowanej dużej wersji.

 

Zachęcamy do instalacji nowej wersji, jeśli potrzebujesz wsparcia przy zaimplementowaniu aktualizacji – skontaktuj się z naszym Działem Obsługi Klienta na adres: pomoc@altone.pl

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial