Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

Odkryj nowe funkcjonalności enova365

wersja enova365

Odkryj nowe funkcjonalności enova365

Wszystkie zmiany są dostępne dla Użytkowników w cenie aktualizacji.

 

Zobacz jak enova365 reaguje na zmiany w przepisach: enova365 zgodna z przepisami>>

 

Nowości wersji 1910.1.2. dotyczące Modułu Kadry Płace wynikłe z interpretacji Polskiego Funduszu Rozwoju:

 

1.Identyfikacja uczestnika w przypadku obcokrajowca

Zgodnie z najnowszą interpretacja PFR w przypadku obcokrajowców pracodawca będzie w deklaracjach PPK w danych identyfikacyjnych uczestnika w przypadku wysyłał tylko numer PESEL bez dokumentu tożsamości (jak było to w dotychczasowej interpretacji).

 

2. Przychód ze składki PPK w miesiącu wypłaty
Umożliwione zostało rozliczenie przychodu ze składki PPK w tym samym miesiącu, co wypłata. Obecnie przychód rozlicza się na podstawie deklaracji: Rozliczenie składek PPK, natomiast zgodnie z najnowszą interpretacją PFR oprócz pierwszej wpłaty, pracodawca może wpłacić pieniądze do Instytucji Finansowej w tym samym miesiącu, co wypłata.

 

3. Kwalifikacja – 3 miesięcznego okresu zatrudnienia (90 dni)
Zgodnie z najnowszą interpretacją PFR dostępną na mojeppk.pl w zakresie sposobu obliczania 3-miesięcznego okresu zatrudnienia, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy o PPK, wskazać należy na dyspozycję art. 110 k.c., który, w przypadku braku regulacji określającej sposób obliczania terminu oznaczonego ustawą, nakazuje stosować w tym zakresie przepisy kodeksu cywilnego. Należy więc przyjąć, że okres 3 miesięcy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy o PPK, oznacza 90 dni.

 

Nowa wersja enova365 zawiera istotne zmiany także w modułach:

 

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

Mechanizm podzielonej płatności – dla dokumentów sprzedaży i zakupu oraz płatności dodano czynność „Zmień VAT(MPP) na płatnościach”, która umożliwia zmianę kwalifikacji dokumentu do MPP oraz przeliczenie Kwoty VAT/MPP na płatnościach.

Mechanizm podzielonej płatności – ustawienie na dokumencie ewidencji w polu „Kwota VAT na płatnościach” uzależniono od sposobu zapłaty na kontrahencie.

Import Wyciągów Bankowych – poprawiono błąd pojawiający się podczas importu wyciągów bankowych. Błąd dotyczył nieprawidłowego rozpoznawania Okresu VAT na podstawie opisu operacji bankowej przelewu MPP w przypadku, gdy opis zawierał numer faktury przypominający datę.

 

HANDEL

Kontrahent – poprawiono błąd, który przy grupowym pobieraniu danych nie aktualizował kartoteki klienta, w przypadku kiedy pole
NIP/REGON zawierało znaki „-„. Ponadto, został poprawiony błąd, który blokował możliwość pobierania danych z GUS na kartotece kontrahenta po wprowadzeniu klucza GUS, a następnie jego usunięciu.

 

Zachęcamy do aktualizacji oprogramowania enova365

Potrzebujesz wsparcia przy zaimplementowaniu aktualizacji? Zapraszamy do kontaktu z Działem Obsługi Klienta na adres: pomoc@altone.pl

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial