Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

Nowa wersja enova365 – zmiany związane z Polskim Ładem

Nowa wersja enova365 – zmiany związane z Polskim Ładem

Nowa wersja enova365 z numerem 2112.0.0

 

Opublikowana została nowa wersja enova365, która wymaga konwersji bazy danych. Jest ona głównie poświęcona zmianom w przepisach związanych z Polskim Ładem.

 

Aktualizacja enova365 – szczegóły:

 

Kadry Płace:

• Polski Ład – Dostosowano naliczanie składki zdrowotnej do nowych przepisów obowiązujących od dnia 01.01.2022 r. Na wypłatach z datą wypłaty po 01.01.2022 składka zdrowotna 7,75% nie będzie naliczana i odliczana od podatku.
• Polski Ład – Dostosowano ograniczanie składki zdrowotnej pracownika do nowych przepisów obowiązujących od 01.01.2022 r. Składka zdrowotna będzie ograniczana do wysokości hipotetycznej zaliczki podatku, liczonej według zasad na dzień 31.12.2021.
• Polski Ład – Umożliwiono naliczenie ulgi dla klasy średniej na wypłacie pracowników od dnia obowiązywania nowych przepisów tj. od 01.01.2022.
• Polski Ład – Umożliwiono naliczenie ulgi od podatku dla dużych rodzin, zgodnie z przepisami obowiązującymi od dnia 01.01.2022.
• Polski Ład – Umożliwiono naliczenie ulgi od podatku dla pracujących emerytów, zgodnie z przepisami obowiązującymi od dnia 01.01.2022.
• Polski Ład – Umożliwiono zaniechanie poboru zaliczki podatku zleceniobiorcy, który złoży pracodawcy wniosek o niepobieranie zaliczek, zgodnie z nowymi przepisami Polskiego Ładu, obowiązującymi od dnia 01.01.2022n
• Okres zasiłkowy – Dostosowano wyliczanie okresu zasiłkowego do nowych przepisów obowiązujących od 01.01.2022 r.
• Deklaracje ZUS – Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 01.01.2022 r. wycofano deklarację ZUS RZA. Począwszy od stycznia 2022 r. rozliczenie składki zdrowotnej osób, które podlegają wyłącznie temu ubezpieczeniu nastąpi w raporcie ZUS RCA.
• Aktualizacja wskaźników – minimalne wynagrodzenie, minimalna stawka godzinowa, Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2022, Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie, Minimalna podstawa wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą, Współczynnik do obliczania ekwiwalentu urlopowego w 2022, Okres stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii COVID-19.

 

Księgowość:

• Polski Ład – Zaktualizowano w konfiguracji programu dotyczącej podatku dochodowego roczną ulgę podatkową oraz kwotę, po przekroczeniu której obowiązuje drugi próg podatkowy. Od 1 stycznia 2022 roku roczna ulga podatkowa wynosi 5100, a drugi próg podatkowy obowiązuje po przekroczeniu 120 000.
• Podatek od nieruchomości – Wprowadzono rozwiązanie, które pozwoli ustalić wartość podatku i przyspieszy proces zebrania danych będących podstawą do przygotowania deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1).
• Ewidencja pojazdów\Opłaty za środowisko – W związku z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022 w konfiguracji programu zaktualizowano tabelę opłat za korzystanie ze środowiska.

 

Handel:

• Krajowy System e-Faktur – udostępniono mechanizm obsługujący Krajowy System e-Faktur z enova365.
• Tax Free – Dodano czynność do tworzenia korekty VAT do dokumentu sprzedaży, dla którego uruchomiono procedurę zwrotu VAT dla podróżnych spoza UE.
• Deklaracja Intrastat – Dodano obsługę kraju pochodzenia w deklaracji Intrastat dla wywozu. Kraj pochodzenia jest przenoszony na pozycję dokumentu rozchodowego z karty towaru lub wypełniany jako PL, gdy w karcie jest nieokreślony. Następnie pole to jest uwzględniane w generowaniu deklaracji.

 

Szczegółowy opis wszystkich zmian dla wersji znajduje się w ulotce»

 

Potrzebujesz pomocy w instalacji nowej wersji?

Skontaktuj się z naszym Działem obsługi Klienta: pomoc@altone.pl

 

Kompas na zmiany 2022. Przewodnik po Polskim Ładzie.

Przepisów nie zmienisz. Ale dojdziesz z nimi do ładu.

Pobierz przewodnik

enova365 polski ład

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial