Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

Nowa wersja enova365 2012.3.4

Nowa wersja enova365 2012.3.4

enova365 2012.3.4 z 19 stycznia 2021

W tej wersji udostępniono mechanizmy obsługujące zmiany w przepisach obowiązujące od 1 stycznia bieżącego roku.

 

enova365 kadry_place 

 

 Kadry Płace:

 

 

Deklaracje PIT – zgodnie z rozporządzeniem Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązującym od 31 grudnia 2020 roku dodano nowe wzorce formularzy i wydruków deklaracji.

Podstawa zasiłku – w związku z nowymi zasadami ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w ciąży i zasiłku macierzyńskiego obowiązującymi od 16 grudnia 2020 roku wprowadzono zmiany w ustalaniu podstawy zwolnienia chorobowego z kodem B oraz nieobecności rozliczanych jako zasiłek macierzyński. Podstawy zasiłku w okresie ciąży i zasiłku macierzyńskiego po 16 grudnia 2020 roku będą ustalane bez uwzględniania okresów obniżonego wymiaru czasu pracy z powodu COVID-19.

 

 

enova365 Ksiegowosc 

 

 Księgowość:

 

 

Deklaracja CIT-8 – zaktualizowano formularze, wydruki i schematy eDeklaracji dla deklaracji CIT-8 do wersji 29 oraz załączników: CIT-8/O do wersji 16, CIT-8/BR do wersji 7, CIT/8SP do wersji 4 oraz CIT/8S do wersji 4. Opublikowano także formularze, wydruki i schematy eDeklaracji dla nowych załączników do CIT-8(29).

Złe długi w PIT i CIT – udostępniono nowy mechanizm kwalifikacji płatności do tzw. złych długów w podatku dochodowym CIT. Nowy mechanizm powstał ze względu na konieczność bardzo szczegółowej prezentacji w deklaracji rocznej podatku dochodowego CIT-8 (w nowym załączniku CIT/WZ) danych o płatnościach i rozliczeniach będących podstawą korekty z tytułu złych długów, co nie było możliwe przy dotychczas stosowanym w programie podejściu, opartym na wyliczeniu skorygowanej podstawy opodatkowania/straty.

Deklaracje PIT – zaktualizowano strukturę XML eDeklaracji PIT-28(23) obowiązującą dla rozliczenia roku 2020.

Rejestr VAT – zestawienie do deklaracji PSD-1 dostępny z poziomu listy Rejestr VAT został zaktualizowany o informacje niezbędne do wypełnienia deklaracji PSD-1.

 

Wersja wymaga konwersji bazy danych.

 

Zobacz więcej szczegółów w ulotce do wersji»

 

Potrzebujesz pomocy w instalacji nowej wersji?

Skontaktuj się z naszym Działem obsługi Klienta: pomoc@altone.pl

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial