Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

Estoński CIT – zmiany

Estoński CIT – zmiany

Estoński CIT 2.0 – Jakie zmiany wprowadzono?

 

Z początkiem roku weszła w życie nowelizacja przepisów o podatku dochodowym, która zawiera  zmiany w przepisach dotyczących tzw. Estońskiego CIT. Forma opodatkowania Estoński CIT to  alternatywa dla tradycyjnego podatku CIT. Stanowi nowoczesny sposób opodatkowania promujący inwestycje i minimalizujący formalności przy rozliczeniu podatków. Na początku nie cieszył się zbytnią popularnością. Ubiegłoroczne przepisy Polskiego Ładu spowodowały, że coraz więcej podmiotów zainteresowało się tą formą opodatkowania. Między innymi rozszerzył się katalog podmiotów, które mogą skorzystać z tej formy, jak również zniesiono istotne bariery wejścia.

W poprzednim stanie prawnym, w celu ustalenia, czy zaistniał warunek do skorzystania z estońskiego CIT polegający na zatrudnieniu co najmniej trzech pracowników/zleceniobiorców, podatnik musiał być zarówno płatnikiem podatku jak i składek od ich wynagrodzeń. W sytuacji gdy zleceniobiorcami były osoby objęte zwolnieniem PIT (przykładowo tzw. zwolnieniem dla młodych), stwarzało to problem. Po nowelizacji osoby takie będą traktowane jako pracownicy/zleceniobiorcy na potrzeby estońskiego CIT, a co za tym idzie, zostanie złagodzona jedna z przeszkód w korzystaniu z tej formy opodatkowania.

Na gruncie nowych przepisów ustawodawca uściślił zapisy, dotyczące okresu stosowania CIT Estońskiego po którym nie trzeba płacić podatku z tytułu korekty wstępnej. Dotychczas obowiązek korekty nie powstawał, jeżeli podatnik był objęty estońskim CIT przez więcej niż cztery lata. Po nowelizacji okres ten został skrócony do dokładnie czterech lat.

 

Zachęcamy do obejrzenia odcinka ERPresso, w którym zaproszony ekspert enova365 Kinga Świetlicka przybliżyła i wyjaśniła zmiany w przepisach dot. obszaru finansowo-księgowego na rok 2023: zobacz

 

Korzyści z opodatkowania Estońskim CIT:

– wpływa na poprawę płynności finansowej – spółka płaci podatek tylko wtedy, gdy wypłaca dywidendę. Sama decyduje kiedy i w jakiej wysokości to nastąpi. W tej formie opodatkowania nie występują też zaliczki na podatek. W efekcie firma posiada do dyspozycji większą pulę środków na działalność
– upraszcza rozliczenia – w związku z brakiem konieczności zapłaty podatku od bieżącego zysku nie istnieje też konieczność prowadzenia ewidencji podatkowych w zakresie podatku dochodowego. Prowadzi się jedynie zwykłą księgowość.
– generuje oszczędności na podatkach – opodatkowanie w formie ryczałtu od dochodu spółek gwarantuje niższe koszty. W przypadku małego podatnika CIT i PIT łącznie to tylko 20% – zamiast 26,29%, natomiast w przypadku większych podatników CIT i PIT łącznie wynoszą tylko 25% – zamiast 34,39%.

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial