Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

Elektroniczne fakturowanie dla instytucji publicznych

Elektroniczne fakturowanie dla instytucji publicznych

Od 18 kwietnia 2019 instytucje publiczne, które podlegają przepisom Prawa Zamówień Publicznych, zobowiązane są do korzystania z Platformy Elektronicznych Faktur (PEF) aby odebrać od odbiorców faktury. Wdrożenie e-faktur pozwoli na uproszczenie i skrócenie procesu rozliczeń, pomoże w łatwiejszym ich odszukiwaniu i wprowadzaniu do systemu ERP.

 

Platforma PEF oparta jest o dokumenty w formacie XML według specyfikacji UBL (Universal Business Language), czyli powszechnie znany standard międzynarodowy. Jest obsługiwana niezależnie przez dwa podmioty (brokerów), którzy zapewniają dostęp do niej dla aplikacji zewnętrznych za pomocą Web API (na potrzeby integracji) oraz dostarczają aplikacje, za pomocą których użytkownik będzie mógł tworzyć i wysyłać dokumenty. Korzystanie z platformy PEF wymaga założenia na niej konta. Informacje na ten temat są dostępne na wspomnianej stronie rządowej. Po zalogowaniu się na konto dostępne jest ręczne tworzenie dokumentów (w drodze edycji formularza), ich import z pliku XML, wysyłanie do odbiorcy, przeglądanie otrzymanych dokumentów, ich eksport i drukowanie.

 

enova365 dostarcza pełen pakiet funkcjonalności, pozwalających na integrację z platformą PEF

 

Podmiot uczestniczący w procedurze zamówień publicznych, użytkujący enova365, będzie mógł wymieniać dokumenty za pomocą platformy PEF, pracując jednym z następujących sposobów:

 

  • Za pomocą aplikacji (webowej) dostarczonej przez brokera, w trybie ręcznym. Po zalogowaniu do tej aplikacji (na konto PEF) użytkownik ręcznie wystawia dokument (fakturę, zamówienie) wypełniając odpowiedni formularz, na którym powiela dane z dokumentu wystawionego w enova365. Następnie z poziomu tej aplikacji wysyła dokument do odbiorcy.

 

  • Za pomocą enova365 z dodatkiem EDI i aplikacji dostarczonej przez brokera, w trybie importu i eksportu plików. Użytkownik wystawia dokument w enova365, po czym eksportuje go do pliku XML o strukturze zgodnej z UBL, z wykorzystaniem standardowej, przeznaczonej do tego definicji enova365.EDI. Następnie loguje się do aplikacji brokera, importuje przygotowany plik i wysyła utworzony dokument do odbiorcy. Ta opcja jest dostępna w każdej wersji enova365, przy czym wymaga zaimportowania odpowiednich definicji schematów XML dołączonych do pakietu instalacyjnego dodatku EDI.

 

  • Za pomocą systemu enova365 z dodatkiem EDI zintegrowanego z PEF. Użytkownik wystawia dokument w systemie i wykonuje w nim odpowiednią czynność. enova365 komunikuje się z platformą PEF i wysyła do niej wystawiony dokument w odpowiednim formacie. Ta opcja jest dostępna od wersji 1906.0.0 systemu enova365. Dokumenty wysłane na konto jednego brokera są widoczne w serwisach obu brokerów i mogą być pobrane z dowolnego z nich.

 

Powyżej opisano opcję, kiedy użytkownik tworzy i wysyła dokument. W przypadku pobierania dokumentów z platformy działania będą analogiczne, czyli odpowiednio:

  • Po zalogowaniu do aplikacji brokera użytkownik drukuje otrzymany dokument, a następnie ręczne wprowadzenia go do enova365.
  • Po zalogowaniu do aplikacji użytkownik pobiera dokument jako plik XML, po czym importuje plik do enova365 za pomocą mechanizmów EDI.

Użytkownik wykonuje odpowiednią czynność z poziomu systemu ERP, który pobiera dokument i importuje go za pomocą mechanizmów EDI.

 

pef enova

 

Czytaj więcej o e-fakturowaniu >>

 

 

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial