Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

enova365 ERP system

Wybierając enova365 firma kompletuje moduły, których w danym momencie potrzebuje, dostosowuje system do wielkości przedsiębiorstwa, mobilności jego pracowników i ich preferencji użytkowania. W każdej chwili może przejść na wyższą wersję, rozszerzyć system o nowe moduły, bądź zmienić model dostępu. Dzięki temu system jest w 100% dostosowany do aktualnych potrzeb firmy i rozwija się wraz z nią!

 

enova365 to zintegrowany system do zarządzania firmą

zbudowany przez ekspertów od zarządzania, handlu, finansów, księgowości oraz kadr i płac

 

enova365 to ergonomia, efektywność pracy i przyjazny dla użytkownika interfejs. System enova365 jest zintegrowany ze środowiskiem Microsoft Office, jest aktualny z obowiązującym prawem, współpracuje z programem Płatnik oraz rejestratorami czasu pracy (RCP). Obsługuje elektroniczne wyciągi bankowe, umożliwia kontrolę nad realizacją budżetu, a także dostęp do kompleksowych informacji na temat prowadzonych działań i wyników finansowych firmy. W prosty sposób można zintegrować z enova365 popularne aplikacje wykorzystywane w przedsiębiorstwach – na przykład programy wspomagające zarządzanie produkcją lub systemy zarządzające obiegiem dokumentów. W procesie wdrożenia system jest dostosowywany do potrzeb firmy – zarówno małej, średniej i dużej.

Poznaj zalety systemu enova365

Wyróżniony

enova365 to sprawdzony oraz wyróżniony przez Microsoft systemem klasy ERP – jest innowacyjnym systemem który posiada wiele zintegrowanych ze sobą modułów. enova365 do jeden z pierwszych zintegrowanych systemów klasy ERP do zarządzania przedsiębiorstwem, który uzyskał status technologii innowacyjnej. Firmy, które zdecydują się zakupić system enova365 mają ułatwioną drogę do korzystania z kredytów technologicznych i ubiegania się o datacje z programów pomocowych Unii Europejskiej w zakresie wdrażania technologii innowacyjnych.

Rozszerzalny

System jest w pełni rozszerzalny, można go integrować z innymi systemami, sklepami internetowymi a także pisać nowe moduły w języku C#. Środowisko enova365 doskonale dostosowuje się do ewoluujących potrzeb przedsiębiorstw, które wchodzą w fazę dynamicznego rozwoju. Oprócz możliwości rozbudowy systemu o standardowe moduły należące do pakietów, oferujemy także szereg dodatkowych aplikacji o specjalistycznych funkcjonalnościach.

Eskpercki

enova365 jest to system ekspercki, to znaczy taki, który sam podejmuje proste decyzje i pomaga w rozwiązywaniu problemów bardziej złożonych. Jak pokazuje praktyka, to szczególnie ważne w modułach takich jak płace i handel. Dzięki modułowi Workflow system organizuje w firmie przepływ pracy, poprzez automatyzację procesów biznesowych, w którym dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane od jednego uczestnika do następnego, według odpowiednich procedur zarządczych.

Poznaj obszary funkcjonalności enova365