Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

enova365 Workflow

enova365 Workflow organizuje w firmie przepływ pracy poprzez automatyzację procesów biznesowych i porządkuje grupy zadań przypisane do użytkowników

Moduł enova365 Workflow, wchodzący w skład zintegrowanego oprogramowania enova365 ERP/CRM, dzięki intuicyjnemu środowisku pracy użytkownika i możliwości definiowania zaawansowanych zasad, pozwala skutecznie organizować i automatyzować pracę wielu osób w ramach procesów firmy.

enova Workflow

Poznaj najważniejsze korzyści!

  1. Usprawnienie przebiegu pracy poprzez automatyzację: enova365 Workflow inicjuje procesy oraz przypomnienia o ich rozpoczęciu, zgodnie z harmonogramem zadań.
  2. Zarządzanie procedurami w firmie,  dostępne również na większości urządzeń mobilnych.
  3. Zaprojektowany tak, że każdy może go obsłużyć,  bez względu na stanowisko. Od momentu uruchomienia systemu, użytkownik otrzymuje powiadomienia i podpowiedzi. Pojawia się lista zadań wygodna w nawigacji.
  4. Przyspieszenie przepływu dokumentów pomiędzy działami.

enova365 Workflow – efektywne zarządzanie procesami

Automatyzacja pracy za pośrednictwem procesów określa sposób działania w przypadku codziennych czynności według odpowiednich procedur zarządczych.

Można łatwo zdefiniować procesy, w których dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane od jednego uczestnika do następnego.

Pracownicy są informowani o zadaniach oraz o terminach ich wykonania. Odpowiednio zdefiniowany proces pozwala zaangażować także osoby decyzyjne, których akceptacja jest niezbędna w celu dalszego prowadzenia zadania.

Organizacja pracy z enova365 Workflow eliminuje niepotrzebne przestoje oraz ewentualne błędy, podpowiada, co należy zrobić w konkretnej sytuacji. Pracownik nie musi więc znać wszystkich procedur organizacyjnych obowiązujących w firmie.

Automatyczny przepływ procesów

Po uruchomieniu systemu pojawia się wygodna w nawigacji lista zadań oraz powiadomienia o czynnościach do wykonania.

Wybranie zadania z listy powiadomień otwiera formularz kreatora, który pokazuje zestaw kroków do uzupełnienia. Dzięki temu wiadomo na jakim etapie jest zrealizowany proces.

Zadanie jest oznaczone jako zrealizowane, po tym jak zakończysz pracę z kreatorem. Jeśli zostaną spełnione określone warunki, proces przechodzi do kolejnego etapu.

Użytkownik wyznacza jakie to są warunki, na przykład: wysłanie wiadomości e-mail lub SMS, przekazanie zadania kolejnemu użytkownikowi lub zatwierdzenie dokumentu.

Można zainicjować dowolny proces z poziomu listy, a następnie obserwować status jego realizacji.

enova workflow

Edycja procesów i zastępstwa

System automatycznie przesyła dokumenty do właściwych osób zgodnie ze strukturą firmy. Wylicza też zastępstwa na podstawie wniosków urlopowych i innych nieobecności.

Na każdym etapie procesu można śledzić etap przetwarzania dokumentów. Działania można monitorować przez Internet, dzięki czemu wiadomo np. czy udało się znaleźć zastępstwo i czy proces pracy nie został wstrzymany.

Obieg faktury kosztowej połączony z zamówieniami

Zatrudnienie pracownika

Zmiana warunków zatrudnienia

Modyfikacja akceptacji wniosków urlopowych

Wysyłka sms’ów do kontrahentów z przeterminowanymi płatnościami

Tworzenie umowy handlowej

Obiekt akceptacji korekt budżetu

Obieg akceptacji zamówień gdzie kontrahent ma przekroczone płatności

Obieg zatrudniania obcokrajowców

Obieg dokumentów przy zwolnieniu pracownika

Poznaj funkcje polecane do wspierania procesów w firmie:

Przepływ i ewidencja dokumentów

  • enova365 DMS (Document Managment System) to moduł o charakterze ewidencyjnym, który wspiera przechowywanie, porządkowanie dokumentów w rejestrach (przychodzące/ wewnętrzne/ wychodzące) oraz ewidencjonowanie zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, a także przypisywanie ich do spraw, działów merytorycznych czy też elementów w strukturze organizacyjnej.
  • Posiada opcje ułatwiające wprowadzanie danych do systemu, w tym funkcjonalność OCR (Optical Character Recognition) – służącą do rozpoznawania znaków oraz całych tekstów z plików graficznych oraz PDF.

Zyskaj szybki wgląd do dokumentów oraz spraw i przyspiesz przepływ dokumentów pomiędzy różnymi działami i pracownikami!

Harmonogram zadań

Program do harmonogramów to narzędzie, które może inicjować rozpoczęcie procesu we właściwym czasie. Odpowiednio skonfigurowany dopilnuje, by zadania rozpoczęły się zgodnie z planem.

  • Przypomni o zaległych płatnościach i prześle komunikat do dłużnika.
  • Zaimportuje kursy walut o określonej przez użytkownika godzinie.
  • Wyśle przypomnienie do dyrektora o akceptacji kosztów.
  • Program do harmonogramowania wygeneruje specyfikację projektu wraz z fakturą, która trafi do Klienta.

Zautomatyzuj działania, które dotychczas wymagały akcji użytkownika i usprawnij przepływ pracy w Twojej firmie!

Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial