Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

enova365 w HR Progress

HR Progress Sp. z o.o. oferuje kompleksowe usługi rekrutacji i selekcji a także outsourcingu płac i kadr. Spółka jest częścią Grupy Ever, prężnie rozwijającej się firmy z branży usług dla biznesu. Od ponad 20 lat oferuje szeroką gamę rozwiązań dla firm oraz dla sektora usług publicznych. Grupa posiada złożoną strukturę, składa się obecnie z kilkunastu spółek, zatrudnia ponad 5000 pracowników, posiada 850 klientów.

enova hr

Sytuacja biznesowa przed implementacją systemu – wyzwania

 

Grupa korzystała z różnych systemów informatycznych rozproszonych terytorialnie, które obsługiwały różne obszary jej działalności.

Z każdym rokiem takie rozwiązanie stawało się coraz bardziej uciążliwe oraz obniżało wydajność firmy. Głównym celem było ujednolicenie, w obrębie jednego narzędzia, zarządzania całą grupą kapitałową.

Wśród potrzeb, zidentyfikowanych przed wdrożeniem, warto wymienić:

– implementacja nowoczesnego systemu informatycznego obejmującego cały zakres działalności przedsiębiorstwa

– konieczność natychmiastowego rozwoju procesów realizowanych wewnątrz firmy, w oparciu o ich automatyzację

– usprawnienie elektronicznego obiegu dokumentów z klientami

– zintegrowanie systemu z preferowanym oprogramowaniem Business Intelligence QlikView

– generowanie Jednolitych Plików Kontrolnych

hr enova

Wdrożenie enova365 było częścią inicjatywy mającej na celu restrukturyzację procesów firmy

 

Dynamiczny rozwój i wzrost potrzeb grupy kapitałowej skłoniły władze  do wdrożenia nowoczesnego rozwiązania, które usprawniłoby obieg informacji oraz zoptymalizowało operacje biznesowe. Wybór oprogramowania enova365 był uzasadniony przede wszystkim bogatą funkcjonalnością, stabilnością systemu oraz możliwościami jego rozbudowy wraz z rozwojem firmy.

Realizacja projektu:

Konfiguracja w zakresie rejestracji procesów sprzedażowo-kosztowych ( płatności, kontrakty, zlecenia) między spółkami przynależnymi do grupy kapitałowej

Integracja z systemem BI QlikView

Rozwiązania usprawniające elektroniczny obieg dokumentów z klientami: e-faktury, elektroniczna windykacja

Skonfigurowanie systemu powiadomień mailowych

Utworzenie mechanizmów wspomagających wymianę dokumentów między bazami w ramach grupy kapitałowej

Zastosowane produkty:

enova365 Księga Handlowa

enova365 Handel

enova365 Środki Trwałe

Zamów prezentację

Sukces projektu w HR Progress

 

Wdrożenie systemu enova365 osiągnęło zakładane cele. Do najważniejszych wartości rozwiązania można zaliczyć:

wzrost wydajności pracy wszystkich działów

szybsze generowanie sprawozdań finansowych oraz krótsze przeprowadzanie inwentaryzacji

ułatwione ewidencjonowanie i księgowanie dokumentów, a także przeprowadzanie rozliczeń

dzięki połączeniu systemu z oprogramowaniem księgowym i bankowym wszystkie dokumenty związane z funkcjonowaniem firmy przechowywane są w jednym miejscu

stały dostęp użytkownika do danych

zautomatyzowanie procesów finansowych jest znacznym usprawnieniem, zwłaszcza gdy trzeba zarządzać bazą liczącą kilkadziesiąt tysięcy rekordów

możliwość rejestrowania umowy na stałą dostawę lub wykonanie usługi z okresowym fakturowaniem, samodzielny dostęp operatorów systemu do informacji dotyczących stanu rozliczenia umów na cyklicznie świadczenia usługowe

jeden system: oprogramowanie enova365 stało się kompleksowym systemem do obsługi wszystkich transakcji i działów grupy kapitałowej

nie występują rozbieżności pomiędzy oprogramowaniem wykorzystywanym w różnych działach

standaryzacja przechowywania informacji i swoboda przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi obszarami działania organizacji ( np. informacji o klientach, partnerach, płatnościach i dostawach)

kontrola przepływu danych - funkcja automatycznego przesyłania dokumentów do właściwych osób

kluczowe procesy są całkowicie zautomatyzowane: raz wprowadzona informacja do enova365 jest widoczna w pozostałych obszarach i skorelowana z innymi, powiązanymi ze sobą danymi

przyśpieszenie i skoordynowanie procesów biznesowych

skrócony czas spędzony na przygotowywaniu analiz, sprawozdań: zastosowane rozwiązanie odzwierciedla wyniki finansowe firmy oraz ułatwia planowanie i rozliczenie kosztów i przychodów zarówno całej grupy, jak i jej oddziałów

integracja z systemem BI QlikView umożliwiła uzyskanie zestawienia raportów z wielu baz jednocześnie

Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial