Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

enova365 w chmurze

enova365 w chmurze oferuje możliwość zdalnego korzystania z oprogramowania. Dostęp do aplikacji bezpośrednio w przeglądarce o każdej porze z dowolnego miejsca.

 

 

Zalety chmury

redukcja kosztów IT o 10-20%

efektywne wykorzystanie pracy zdalnej

wydajność i skalowalność systemu

wygodny miesięczny abonament

dynamiczny rozwój bez konieczności inwestycji w infrastrukturę IT

lepsza komunikacja z Klientem

wysokie bezpieczeństwo przechowywanych danych

możliwość dotarcia do nowych rynków

możliwość zmiany liczby stanowisk w dowolnym momencie

enova365 SaaS

enova365 w chmurze Microsoft Azure to usługa software as a service (SaaS), użytkownik płaci miesięczny abonament za korzystanie z aplikacji. System oraz baza danych zainstalowane są na serwerach firmy Microsoft. Bezpieczeństwo danych i wydajność systemu są zapewnione przez dostawcę usługi. Firma nie ponosi zatem kosztów związanych z infrastrukturą IT, modernizacją sprzętu, aktualizacją licencji, obsługą techniczną oraz innych kosztów operacyjnych (jak. np. energia elektryczna, wentylacja, wynajem powierzchni). Dostawca jest odpowiedzialny za prawidłowe działanie aplikacji.

enova Warszawa
enova chmura

Biznes przyszłości dzieje się dziś

 

Chmura w codziennym życiu znana jest od dawna – przesyłanie zdjęć, poczta e-mail, portale społecznościowe, połączenia wideo. Dziś to także nowoczesny sposób prowadzenia mobilnego biznesu. Praca z każdego miejsca i o każdej porze, dostęp do danych ze swojego tabletu czy smartfonu wprowadzają nowe możliwości w prowadzeniu firmy. Biznes oparty na tych przewagach pozwala nawet małym i średnim firmom wygrać z dużymi konkurentami w walce o Klienta.

Archiwizator Azure: nowy wymiar bezpieczeństwa danych

 

Dla firm, które korzystają z enova365 w ramach własnej infrastruktury IT udostępniona została funkcjonalność Archiwizator Azure, która pozwala na wykonanie kopii zapasowej wszystkich danych zgromadzonych w systemie, do chmury MS Azure. Zależnie od wybranego pakietu, archiwizacja danych może być wykonywana codziennie lub raz w tygodniu. Kopie danych są zawsze przechowywane i dostępne z okresu ostatnich dwóch miesięcy, zatem w razie potrzeby, przedsiębiorca może w dowolnym momencie, bez trudu, odzyskać wszystkie dane firmowe.

Archiwizator Azure chroni dane biznesowe w sytuacjach:

– awarii lokalnego serwera

– kradzieży sprzętu firmowego

– awarii u dostawcy serwerów zewnętrznych

– pożaru czy zalania w biurze

– działań nieuczciwego pracownika

– pojawienia się wirusów w infrastrukturze IT firmy

enova Warszawa

Chmura Microsoft Azure

 

Centra danych MS Azure gwarantują najwyższe bezpieczeństwo przechowywanych danych. Bazy zapisywane są w kilku centrach danych,  co eliminuje niemal do zera ryzyko ich utraty. Chmura MS Azure zapewnia również pełną prywatność danych, a na elementy ochrony składają się rozbudowane mechanizmy uwierzytelniania i  szyfrowanie. Instalacje i systemy są również systematycznie audytowane przez niezależne organizacje, czego poświadczeniem są certyfikaty takich standardów jak ISO 27001, spełniających wymogi prawa europejskiego.

Dzięki enova365 w chmurze:

zawsze korzystasz z aktualnej wersji systemu zgodnego z przepisami prawnymi

masz zapewnioną szybką i intuicyjną pracę z aplikacją

nie martwisz się o bezpieczeństwo przechowywania Twoich danych

Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial