Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

enova365 w chmurze

enova365 w chmurze oferuje możliwość zdalnego korzystania z oprogramowania.

Z systemu można korzystać w dowolnym czasie i miejscu, logując się do bazy danych poprzez przeglądarkę. Użytkownik nie ponosi kosztów utrzymania infrastruktury IT – opłaca jedynie wygodny miesięczny abonament.

 

Zalety chmury

redukcja kosztów IT o 10-20%

efektywne wykorzystanie pracy zdalnej

wydajność i skalowalność systemu

wygodny miesięczny abonament

dynamiczny rozwój bez konieczności inwestycji w infrastrukturę IT

lepsza komunikacja z Klientem

wysokie bezpieczeństwo przechowywanych danych

możliwość dotarcia do nowych rynków

możliwość zmiany liczby stanowisk w dowolnym momencie

Co to jest Microsoft Azure?

Elastyczna platforma w chmurze, dzięki której możliwy jest dostęp do informacji poprzez Internet oraz moc obliczeniową, potrzebną do przetwarzania danych. Do korzystania z oprogramowania w chmurze nie jest potrzebny serwer firmowy – wystarczy przeglądarka internetowa.

enova365 w chmurze Microsoft Azure to usługa software as a service (SaaS), polegająca na udostępnieniu oprogramowania poprzez sieć Internet, użytkownik płaci jedynie miesięczny abonament za korzystanie z aplikacji. System oraz baza danych zainstalowane są na serwerach firmy Microsoft. Bezpieczeństwo danych i wydajność systemu są zapewnione przez dostawcę usługi. Firma nie ponosi zatem kosztów związanych z infrastrukturą IT, modernizacją sprzętu, aktualizacją licencji, obsługą techniczną oraz innych kosztów operacyjnych (jak. np. energia elektryczna, wentylacja, wynajem powierzchni). Użytkownik płaci jedynie miesięczny abonament,  odpowiedzialność za prawidłowe działanie aplikacji przerzuca na dostawcę.

enova Warszawa
enova chmura

Biznes przyszłości dzieje się dziś

 

Chmura w codziennym życiu znana jest od dawna – przesyłanie zdjęć, poczta e-mail, portale społecznościowe, połączenia wideo. Dziś to także nowoczesny sposób prowadzenia mobilnego biznesu. Praca z każdego miejsca i o każdej porze, dostęp do danych ze swojego tabletu czy smartfonu wprowadzają nowe możliwości w prowadzeniu firmy. Biznes oparty na tych przewagach pozwala nawet małym i średnim firmom wygrać z dużymi konkurentami w walce o Klienta.

Archiwizator Azure: nowy wymiar bezpieczeństwa danych

 

Dla firm, które korzystają z enova365 w ramach własnej infrastruktury IT udostępniona została funkcjonalność Archiwizator Azure, która pozwala na wykonanie kopii zapasowej wszystkich danych zgromadzonych w systemie, do chmury MS Azure. Zależnie od wybranego pakietu, archiwizacja danych może być wykonywana codziennie lub raz w tygodniu. Kopie danych są zawsze przechowywane i dostępne z okresu ostatnich dwóch miesięcy, zatem w razie potrzeby, przedsiębiorca może w dowolnym momencie, bez trudu, odzyskać wszystkie dane firmowe.

Archiwizator Azure chroni dane biznesowe w sytuacjach:

  • Awarii lokalnego serwera
  • Kradzieży sprzętu firmowego
  • Awarii u dostawcy serwerów zewnętrznych
  • Pożaru czy zalania w biurze
  • Działań nieuczciwego pracownika
  • Pojawienia się wirusów w infrastrukturze IT firmy
enova Warszawa

Chmura Microsoft Azure

Centra danych MS Azure gwarantują najwyższe bezpieczeństwo przechowywanych danych. Bazy zapisywane są w kilku centrach danych,  co eliminuje niemal do zera ryzyko ich utraty. Chmura MS Azure zapewnia również pełną prywatność danych, a na elementy ochrony składają się rozbudowane mechanizmy uwierzytelniania i  szyfrowanie. Instalacje i systemy są również systematycznie audytowane przez niezależne organizacje, czego poświadczeniem są certyfikaty takich standardów jak ISO 27001, spełniających wymogi prawa europejskiego i wytycznych GIODO.