Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

enova365 Praca Zdalna

enova365 Praca Zdalna

Narzędzie do zarządzania zadaniami, raportowania oraz monitorowania pracy rozproszonej. Dostępne jako element kompleksowego systemu ERP enova365 lub jako samodzielna aplikacja wspierająca codzienną pracę.

Moduł pozwala na skuteczne zarządzanie zadaniami, delegowanie pracy i śledzenie postępów projektów. Może być stosowany zarówno w zespołach, które realizują pracę stacjonarnie, jak i w modelu zdalnym, kiedy pracownicy nie kontaktują się ze sobą bezpośrednio. Dzięki budowie hierarchicznej w łatwy sposób pozwala na ‚znalezienie się’ w strukturze zadań. Pomaga w skutecznym i sprawnym raportowaniu pracy.

enova365 Praca Zdalna

Sprawdź co zostało wykonane, co jest w trakcie, a co na realizację dopiero czeka

Zobacz wszystkie zadania zarejestrowane w systemie, do których masz dostęp. Uzyskasz wgląd w stan realizacji poszczególnych projektów jak również informację na temat czasu, którego potrzebują Twoi pracownicy, aby zakończyć zlecony projekt. Zakładka daje prosty wgląd w czas, który został zaplanowany na wykonanie danego zadania, a także ile czasu już poświęcili na zleconą pracę. Reaguj na bieżąco na postępy w projektach.  enova365 Praca Zdalna jest narzędziem zarówno dla pracowników operacyjnych, jak i dla kadry zarządzającej i menadżerów.

W prosty sposób wprowadzaj dane dotyczące czasu pracy

Moduł Praca Zdalna ułatwia komunikację w firmie w ramach zlecenia, rozliczenia zadań, a także dzielenia się informacją i pracą w zespole. Dzięki niemu można rejestrować czas pracy i planować pracę swoich podwładnych, ale też współpracowników. Używaj stopera do rejestracji czasu pracy – rozpoczynając pracę nad zadaniem. Możesz także ręcznie wprowadzić czas, który potrzebny był do wykonania konkretnego zadania. Sprawdzaj ile czasu zajęły poszczególne zadania, a także ile łącznie w danym dniu poświęciłeś na pracę.

enova365 Praca Zdalna

Koordynowanie zadań wieloetapowych

 

Spójrz na aktywności z szerszej perspektywy – zadania prezentowane w formie Pakietu Prac pozwalają na lepszą organizację pracy. Rozwiń Pakiet Prac i zobacz podpięte pod nią Grupy Zadań, po rozwinięciu Grupy Zadań sprawdź składające się na nią Zadania.  Dzięki temu zaplanujesz i rozdysponujesz konkretne zadań, których wykonanie przełoży się na realizację podjętego przedsięwzięcia.

 

enova365 Praca Zdalna

enova365 Praca Zdalna w Pulpitach

Połączenie modułu Praca Zdalna z Pulpitem Pracownika pozwala pracownikowi na podgląd zadań, które zostały mu oddelegowane. 

To także:

→ podgląd szczegółowego opisu zadania,

→ sprawdzenie terminów na wykonanie zadania,

→ zmiana statusu zadania np. na wykonane,

→ możliwość dodawania uwag i komentarzy do zadania,

→ rejestrowanie czasu pracy poświęconego na dane zadanie,

→ możliwość dodawania załączników.

enova365 Praca Zdalna

Rozwiązanie enova365 Praca Zdalna będzie dostępne w dwóch opcjach:

– moduł Praca Zdalna z pełną funkcjonalnością (delegowanie zadań, realizacja zadań, ewidencja czasu pracy w ciągu dnia związanych z realizacją przydzielonych zadań),

– moduł Pracy Zdalnej w Pulpitach dostępny z poziomu Pulpitu Pracownika (realizacja zadań, ewidencja czasu pracy związanego z realizacją przydzielonych zadań).

Wykorzystaj możliwości enova365 w swojej firmie, skontaktuj się z naszym działem sprzedaży:

Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial