Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

enova365 Księgowość

Księga Podatkowa, Księga Handlowa, Księga Inwentarzowa

enova365 Księgowość to ergonomiczne i nowoczesne narzędzia, które pozwalają ewidencjonować dokumenty i sporządzać deklaracje oraz sprawozdania bieżące i okresowe

enova365 usprawnia codzienną pracę, zamykanie miesiąca czy roku obrachunkowego. Oprócz funkcji opartych o ogólne zasady prowadzenia księgowości, oferuje narzędzie, które automatyzują proces ewidencjonowania dokumentów oraz operacji gospodarczych.
enova365

enova365 Księgowość jest wykorzystywana m.in. przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Poznaj najważniejsze korzyści!

  1. sprawna i kompleksowa kontrola działalności firmy
  2. automatyzacja procesów w firmie: narzędzia, które automatyzują przebieg ewidencjonowania oraz dekretowania dokumentów
  3. możliwość szybkiej analizy danych finansowych firmy; tworzenie zestawień księgowych opartych o wiele elementów – konta księgowe, projekty prowadzone w firmie i inne definiowalne kategorie
  4. pozwala dowolnie rozbudować plan kont, struktury ewidencyjne i domyślne ich ustawienia
  5. gwarancja zgodności z wymogami ustawowymi
  6. ciągłość zaksięgowanych informacji

Dziennik

prowadzenie zapisów księgowych.

Ewidencja dokumentów

automatyczne przeksięgowanie dokumentów do dziennika.

Zestawienie sald i obrotów

przeglądanie sald i obrotów kont syntetycznych i analitycznych.

Deklaracje

zaliczki na podatek dochodowy na zasadach ogólnych, liniowych, CIT-8.

eDeklaracje

wysyłania do systemu podatkowego elektronicznych deklaracji opatrzonych.

Schematy księgowe

definiowalne mechanizmów automatyzujące tworzenie dekretów księgowych.

Bufor księgowań

notatnik, w którym dokumenty czy zapisy księgowe są ewidencjonowane.

Ewidencja Środków Pieniężnych

pozwala zaprezentować prognozę płatności w oparciu o terminy płatności w wybranym okresie czasu oraz wprowadzić plany przepływów finansowych.

Ewidencja dokumentów i ewidencja VAT

ewidencjonuje dokumenty, które podlegają księgowaniu, w tym zarówno faktury VAT, jak i memoriały, listy płac, itp.

Import dokumentów z zewnątrz do księgowości

import dokumentów w formacie txt i xml – ograniczenie bądź eliminacja ręcznego wprowadzenia dokumentów systemu.

Wielooddziałowość

dla firm posiadających wielopoziomową strukturę oddziałów.
enova księgowość

JPK i e-Deklaracje

Program enova365 jest w standardzie wyposażony w funkcjonalność umożliwiającą utworzenie wszystkich rodzajów JPK oraz wysłania ich do bramki Ministerstwa Finansów.

System enova365 jest wyposażony w mechanizm zapewniający weryfikację spójności i poprawności danych wygenerowanego JPK.

Ewidencja VAT pozwala na rozliczenie VAT metodą kasową i memoriałową, jak również uwzględnia szczególne przypadki rozliczania VAT.

Struktura plików JPK oraz deklaracji jest na bieżąco aktualizowana, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez Ministerstwo Finansów.

Rozrachunki i rozliczenia

Wbudowane mechanizmy pozwalają na zachowanie spójności pomiędzy rozrachunkami a księgowaniami na kontach

Pozwala kontrolować i wykonywać czynności na operacjach bankowych bezpośrednio w enova365 bez konieczności logowania się do systemu bankowego (poprzez API WebServices).

Umożliwia windykację przeterminowanych należności tzw. windykację przedsądową w oparciu o własne procedury windykacyjne oraz pozwala na monitorowanie dłużnika, m.in. poprzez automatyczną wysyłkę wiadomości sms lub e-mail oraz generowanie dokumentów takich jak wezwania do zapłaty czy noty odsetkowe.

enova księgowość

Mechanizm podzielonej płatności (split payment)

Dostosowanie struktury obsługi faktur czy zleceń przele­wów do mechanizmu podzielonej płatności. Zapłata split payment dokonywana jest za pomocą dedykowanego komunikatu przelewu.

System enova365 umożliwia obsługę rozliczeń realizowanych zarówno w modelu tradycyjnym, jak i split payment.

enova365 posiada również specjalną ofertę dla Biur Rachunkowych i Kancelarii Podatkowych, aby mogły podnieść swoją konkurencyjność i zaoferować  klientom usługi najwyższej jakości:  enova365 biuro rachunkowe

Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial