Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

enova365 Kadry płace

Moduł enova365 Kadry płace spełnia wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS

Jest elementem kompleksowego systemu ERP enova365 i może być używana w modelu usługowych (Software as a Service) w chmurze Microsoft Azure lub jako narzędzie instalowane w chmurze prywatnej (jest to forma zakupu licencji). To w 100% polski produkt, bazujący na kilkunastoletnim doświadczeniu w zakresie wspierania procesów w firmie.
kadry płace enova

Jest gotowy do pracy w średnich i dużych polskich firmach lub do integracji w oddziałach międzynarodowych korporacji zlokalizowanych w Polsce, pracujących na zagranicznych systemach.

Jego przewagą jest bieżąca aktualizacja do zmieniających się przepisów i duża elastyczność w tworzeniu własnych procedur w obrębie tych nowelizacji. Technologia, w której pracuje enova365, daje ogromną łatwość integracji z systemami zewnętrznymi.

Poznaj najważniejsze korzyści!

 1. usprawnienie procesów zarządzania działu HR
 2. oszczędność czasu działu HR
 3. szybki i intuicyjny dostęp do pełnej informacji o pracowniku
 4. gwarancja zgodności z wymogami ustawowymi
 5. automatyzacja procesów
 6. zmniejszenie ryzyka pomyłek
 7. zwiększenie wydajności systemu

Kadry

zapis informacji takich jak: dane personalne pracowników lub zleceniobiorców, dane o członkach ich rodzin, zasady wynagradzania, indywidualne ustawienia obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych, a także dane podatkowe.

Płace

poza standardowym rozliczaniem etatów i umów zleceń (umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne) pozwala także na udzielanie długoterminowych pożyczek czy zaliczek na konto wypłaty (opodatkowanych i nieopodatkowanych). Mechanizm cech daje dużą swobodę w definiowaniu dowolnych składników wynagrodzenia.

Kalendarze

definiowanie indywidualnych rozkładów czasu pracy (w tym pracy wielozmianowej), odnotowywanie odstępstw od założonego grafiku (zarówno obecności, jak i nieobecności) oraz bezpośrednią współpracę z automatycznymi rejestratorami czasu pracy (RCP).

Deklaracje

w tym module zebrano wszelkie deklaracje: podatkowe (PIT-11, 4R, 8AR, 40, R, 8C, a także IFT-1R i IFT-1), zgłoszeniowe ubezpieczonych (ZUA, ZIUA, ZZA, ZWUA, ZCNA) i rozliczeniowe (DRA, RCA, RSA, RZA). Aplikacja umożliwia wyeksportowanie deklaracji ZUS do programu Płatnik. Ponadto wspiera obliczanie dofinansowania dla osób niepełnosprawnych, przygotowuje deklaracje Wn-d i eksportuje je do programu SODiR off-line. Natomiast wbudowane raporty ułatwiają sporządzanie deklaracji Z-03, Z-06, DG-1 dla GUS.

Zarządzanie zasobami ludzkimi

ułatwia zarządzanie personelem, pozwala: usprawnić proces ocen pracowniczych kwartalnych, półrocznych i rocznych, ewidencjonować kursy i szkolenia pracownicze, planować i przeprowadzać cały proces rekrutacyjny, od rejestracji kandydata aż po jego zatrudnienie. ZZL usprawnia również analizę zapotrzebowania pracowników na określone stanowiska pracy.

Platforma internetowa Pulpit Pracownika wraz z Pulpitem Kierownika

to wygodne narzędzie, umożliwiające generowanie oraz zarządzanie wnioskami pracowniczymi i czasem pracy on-line z dowolnego miejsca i o każdej porze, także z urządzeń mobilnych.

Rekrutacja i HR

 • Moduł Kadry Płace enova365 wspiera dział HR w codziennych obowiązkach. Pozwala zaoszczędzić czas na realizację powtarzalnych zadań.
 • System wspiera organizację polityki personalnej i ułatwia zarządzanie firmą.
 • Cechuje się wysoką konfigurowalnością i jest dostępny z poziomu wielu urządzeń mobilnych.
 • Każde przedsiębiorstwo może dopasować jego funkcje do indywidualnych potrzeb.
enova hr

Samoobsługa pracownicza

 • Pracownicy sami składają wnioski elektroniczne w kilka minut, nawet poza siedzibą firmy.
 • Oszczędność czasu kadr, kierowników i pracowników dzięki automatyzacji rutynowych zadań.
 • System automatycznie wylicza zastępstwa na podstawie danych o złożonych w firmie wnioskach urlopowych.
 • System posiada funkcję automatycznego przesyłania dokumentów do właściwych osób, zgodnie ze strukturą firmy.
kadry płace enovA

Kartoteki pracowników

 • Program enova365 pozwala w prosty sposób tworzyć dokumenty związane z zatrudnieniem: umowy, aneksy, zaświadczenia i inne dokumenty kadrowe.
 • W jednej kartotece zyskujesz dostęp do danych i ewidencji historii zatrudnienia, nawet na przestrzeni kilku lat.
 • Rejestracja czasu pracy i nieobecności w jednym  miejscu. Dane możesz importować z systemu RCP (Rejestracji Czasu Pracy).
 • System wysyła automatycznie przypomnienia – do upływających terminów ważności badań lekarskich, szkoleń BHP, umów o pracę.
 • Kompleksowa obsługa umów o pracę, rejestracja umów cywilnoprawnych.

Rozliczanie płac

 • Moduł daje możliwość rozliczenia dla firm zarówno małych, dużych, jak i o rozbudowanej strukturze.
 • Moduł jest wysoce konfigurowalny, dzięki czemu możemy obsługiwać bardzo różne systemy wynagrodzeń, jakie występują w przedsiębiorstwach.
 • Obsługa przedsiębiorstw o różnych profilach oraz instytucji państwowych.
 • Rozliczenia wielowalutowe.
 • Rozliczenia oraz ewidencja wypłat pracownika.
Call Now Button