Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

enova365 Handel

enova365 Handel wspiera prowadzenie działalności sprzedażowej przedsiębiorstwa o różnych profilach

Podstawowe funkcje umożliwiają tworzenie dokumentów, zarządzanie towarami i cenami, przechowywanie informacji o kontrahentach, bankach i urzędach. Moduł jest zintegrowany z Ewidencją Środków Pieniężnych, uzupełniającą funkcjonalność w zakresie rozliczeń z kontrahentami, a także z Ewidencją Dokumentów i Rejestrem VAT. W standardzie dostępne są też podstawowe raporty. Zaawansowane raportowanie umożliwia moduł enova365 Analizy Wielowymiarowe.

Poznaj najważniejsze korzyści!

  1. kompleksowa informacja na temat kontrahenta w jednym miejscu,
  2. przyspieszenie wprowadzania danych,
  3. automatyzacja procesu wystawiania dokumentów,
  4. eliminowanie ryzyka pomyłek,
  5. szczegółowa ewidencja ofert oraz zamówień,
  6. bieżąca kontrola stanu należności i zobowiązań,
  7. możliwość indywidualnego dostosowania obrotu magazynowego do potrzeb przedsiębiorstwa.

Pulpit kontrahenta

Platforma internetowa B2B kierowana do firm będących kontrahentami (odbiorcy/dostawcy) dla użytkowników systemu enova365. Aplikacja pozwala na samodzielne wystawianie wybranych dokumentów przez kontrahenta np. zapytania ofertowe, zamówienia od odbiorcy, oferty od dostawcy.
enova pulpit

SPRZEDAŻ

Gotowe dokumenty sprzedaży dla różnych rodzajów transakcji (np. sprzedaż UE, sprzedaż z odwrotnym obciążeniem, faktury zaliczkowe sprzedaży).

Możliwość wskazywania konkretnej partii towaru na pozycjach dokumentów sprzedaży.

Możliwość wystawiania dokumentów sprzedaży na towar, którego nie ma w magazynie (tzw. stany ujemne magazynu).

Możliwość wysyłania dokumentów za pomocą komunikatów EDI.

ZAKUPY

Gotowe dokumenty zakupu dla różnych rodzajów transakcji (np. zakup unijny, zakup z odwrotnym obciążeniem, faktura zaliczkowa zakupu).

Możliwość rejestrowania kosztów dodatkowych do dokumentów zakupu towaru.

Możliwość tworzenia wielu przyjęć magazynowych do jednego dokumentu zakupu oraz importu dokumentów zakupu za pomocą komunikatów EDI.

OBSŁUGA MAGAZYNU

Możliwość śledzenia bieżących i historycznych stanów magazynowych.

Możliwość dokładnej analizy rozchodów towaru i źródła jego dostawy.

Elastyczne ustawianie procesów wydań i przyjęć magazynowych.

Inwentaryzacja ciągła, bez konieczności wstrzymywania pracy magazynu.

Zarządzanie magazynem za pomocą urządzeń mobilnych, mobilnego przyjmowania i wydawania towaru oraz inwentaryzacji.

enova magazyn

OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ I ZLECEŃ

Zamówienia mogą być rejestrowane automatycznie np. poprzez sklep internetowy lub rozwiązanie typu EDI. Gotowe integracje z e-sklepami (Magento).

Generator zamówień do dostawców pozwala automatycznie utworzyć wiele zamówień dla różnych dostawców.

Zamówienia mogą być rejestrowane automatycznie np. poprzez sklep internetowy lub rozwiązanie typu EDI. Gotowe integracje z e-sklepami (Magento). Generator zamówień do dostawców pozwala automatycznie utworzyć wiele zamówień dla różnych dostawców.

Różne modele zamówień od odbiorców (m.in. z rezerwacją ilości, z rezerwacją przyszłych dostaw). Rejestracja korekt zamówień.

Możliwość przekazania zamówienia do dostawcy w formie elektronicznej (EDI, XML, PDF, CSV).

RAPORTY I ZESTAWIENIA

Raporty przygotowywane są w oparciu o cechy, które można utworzyć zgodnie ze specyfiką branży.

Wystawianie elektronicznych dokumentów pozwoli zaoszczędzić czas. Dostępne formaty to: EDI, PDF, XML, CSV.

Możliwość tworzenia własnych warunków wyszukiwania danych lub modyfikacji istniejących.

Rzetelna sprawozdawczość dzięki szybkim mechanizmom generowania dokumentów i raportów.

Przejrzysta kolorystyka w oparciu o definiowane warunki np. czerwony kolor wiersza na liście towarów, gdy stan magazynu poniżej minimum.

Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial