Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

enova365 DMS

Zyskaj szybki wgląd do dokumentów i przyspiesz przepływ informacji pomiędzy różnymi działami

 

Oprogramowanie enova365 DMS to rozwiązanie dla firm, które na co dzień przetwarzają różne rodzaje pism krążących po działach: od prawnie wiążących umów i faktur, poprzez wewnętrzne dokumenty robocze czy protokoły i szukają sposobu umożliwiającego zarządzanie nimi. Dzięki modułowi możliwa jest pełna kontrola związana z przepływem informacji i dokumentów oraz zautomatyzowanie pracy wielu ludzi. enova365 DMS wspomaga proces digitalizacji zbiorów dokumentowych, archiwizacji codziennej korespondencji i umożliwia dotarcie do konkretnego dokumentu w kilka sekund. Pozwala także ustalić kto będzie miał wgląd w konkretne dokumenty. Posiada opcje ułatwiające wprowadzanie danych do systemu, w tym funkcjonalność OCR (Optical Character Recognition) – służącą do rozpoznawania znaków oraz całych tekstów z plików graficznych oraz PDF.

Poznaj najważniejsze korzyści:

Wszystkie dokumenty w jednym miejscu w formie cyfrowej – koniec z zaginionymi fakturami

Automatyzacja procesu zamiany dokumentów z postaci papierowej na elektroniczną - zamiast ręcznie wprowadzać dokumenty obce – można je skanować, a system je rozpozna i zewidencjonuje

Płynna praca z dokumentami między poszczególnymi stanowiskami firmie – lepsza komunikacja, ponieważ wszyscy pracują na tym samym dokumencie (oryginał i jego odpowiednik w systemie)

Ewidencjonowanie dokumentów z jednolitym rzeczowym wykazem akt a także przypisywanie ich do spraw, działów merytorycznych czy elementów w strukturze organizacyjnej

Szacuje się, że po wdrożeniu systemu DMS wzrost ogólnej wydajności i produktywności wynosi około 15–30 %

 

Dzięki zmniejszeniu zaangażowania pracownika w proces obiegu i akceptacji dokumentów, zyskać można nawet kilka godzin oszczędności tygodniowo. Inwestycja w system do zarządzania dokumentacją zwróci się więc w bardzo krótkim czasie. Korzyścią dla kadry kierowniczej jest nie tylko poprawa terminowości pracy zespołu, ale także szybszy dostęp do informacji.

enova365 dms

DMS i obsługa procesów

 

Moduł enova365 DMS umożliwia generowanie listy dokumentów z opcją przeszukiwania i analizy. System DMS jest również zintegrowany z obszarem enova365 Workflow. Dzięki temu program do księgowości umożliwia kontrolę nad definiowaniem zasad, organizacją, a także realizacją ustalonych procesów w obszarze przetwarzania dokumentów.

Zwiększaj dostępność, prędkość i bezpieczeństwo przekazywanych informacji w swojej firmie:

Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial