Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

enova365 Business Intelligence

Business Intelligence umożliwia przekształcenie danych w wiedzę, zapewniając optymalizację procesów biznesowych oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Wskaźniki

Głównym elementem Business Intelligence w enova365 są wskaźniki, zwane często kluczowymi wskaźnikami efektywności (KPI ang. Key Performance Indicators) lub wskaźnikami działania. Przedsiębiorstwo, opracowując strategię kontrolingu obszarów swojej działalności, powinno zdefiniować te wskaźniki, zarówno finansowe, jak i poza finansowe. Są ważnym elementem monitorującym procesy w organizacji, gdyż pozwalają jasno rozstrzygać czy postawione cele są w ogóle realizowane oraz na jakim etapie się znajdują. BI w enova365 dostarcza pakiet takich wskaźników z różnych obszarów systemu ERP. Są to zarówno wskaźniki proste mierzące dynamikę sprzedaży, strukturę nieobecności pracowników, jak również bardziej złożone tj. pokrycie zobowiązań, średni czas regulowania należności czy stan nadgodzin wśród zatrudnionych pracowników w firmie.

enova BI

Business Intelligence w obszarach enova365

Do tej pory sądzono, że kluczowe wskaźniki efektywności przydatne są tylko dla kadry zarządzającej. BI w enova365 zmienia tę zasadę, w tym systemie dostęp do wiedzy ma każdy pracownik w zależności od jego potrzeb oraz uprawnień. Każdy proces, aby był efektywny, powinien zostać zasilony wskaźnikami. Dlatego w enova365 każdy operator może, w dowolnym miejscu w systemie, umieścić ważne dla niego informacje niosące wiedzę. Lista zamówień, formularz faktury sprzedażowej, lista płatności czy kartoteka pracownika mogą zawierać wybrane przez operatora wskaźniki. Dzięki temu podczas codziennej realizacji procesów operator otrzyma stosowną informację natychmiast i dokładnie tam, gdzie wykonuje swoją pracę.

Zaawansowane możliwości analityczne

Business Intelligence w enova365 dostarcza uporządkowany, jednolity i wiarygodny zbiór danych, który dla analityka firmy stanowi doskonałe źródło do odkrywania wiedzy o firmie, a dzięki zastosowanej architekturze umożliwia podłączenie dowolnego, dostępnego na rynku i preferowanego przez konkretnego analityka narzędzia.

Wyróżniki enova365 Business Intelligence

Dashboardy dla każdego - praktyczne i aktualne wskaźniki . Sprawne i skuteczne organizowanie wykresów, tabel i zestawień danych nie wymaga wiedzy analityka.

Wskaźniki pomagające w codziennej pracy i podejmowaniu decyzji o np. zamówieniach, sprzedaży, stanach magazynowych, należnościach i zobowiązaniach.

Powszechny BI - udostępnianie raportów. Rozwijaj projekt wspólnie z zespołem. W każdej chwili możesz wygenerować raport i udostępnić swoim współpracownikom.

Otwarty na integracje. BI pozwala na analizę danych agregowanych w enova365 pochodzących z różnych źródeł.

Wiedza zawsze do dyspozycji. Business Intelligence w enova365 daje dostęp do danych na bieżąco. Operator otrzymuje dane transakcyjne przetworzone w przydatną wiedzę, bez konieczności oczekiwania na nie podczas procesów nocnego przetwarzania.

enova bi

Wskaźniki i raporty

Wygodny dostęp do wskaźników w miejscu pracy – na listach oraz w zakładkach formularzy. Możesz używać standardowo zdefiniowanych wskaźników lub tworzyć nieograniczoną liczbę własnych, w zależności od indywidualnych potrzeb.

Stworzysz wskaźniki oraz raporty z dowolnego obszaru (licencja firmowa) lub z konkretnego modułu (np. licencja obszarowa na Kadry Płace).

W specjalnej zakładce formularza: Panelu BI możesz umieścić raporty w formie tabel bądź wykresów, które analizują sytuację przedsiębiorstwa.

Wskaźniki oraz raporty mogą zawierać dane całościowe lub sparametryzowane np. wartość faktur sprzedaży w bieżącym roku dla całej firmy lub szczegółowe informacje dedykowane dla konkretnego handlowca i obrotu w jego regionie.

Domeny – widoki SQL

Warstwę analityczną modułu BI stanowią domeny – widoki baz danych SQL, które użytkownik może tworzyć bez znajomości języka SQL.

Stworzona domena może służyć jako podstawa do wygenerowania wskaźników lub raportów, które zawężą analizę do wybranych elementów.

Łatwy w obsłudze mechanizm, znajdujący się w konfiguracji, pozwala dodawać różne źródła danych, łączyć je, wybierać pola czy definiować warunki.

Z enova365 agregujesz i analizujesz dane, które możesz w łatwy sposób odczytać za pomocą zewnętrznego narzędzia analitycznego – np. MS Excel lub Power BI.

Integracja z narzędziami zewnętrznymi

Możliwość połączenia danych z różnych obszarów działania przedsiębiorstwa i utworzenia zaawansowanych wizualizacji.

Domeny można zaczytać do zewnętrznych źródeł i na ich podstawie tworzyć wizualizacje (w tym wskaźniki, tabele itd.).

enovaBI