Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

enova365 Business Intelligence

Business Intelligence pozwala na przekształcenie danych w wiedzę, zapewniając optymalizację procesów biznesowych oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa.

 

Narzędzia enova365 BI umożliwią Ci śledzenie planów sprzedażowych, wyników finansowych, pracy działu handlowego lub raportów z działu HR. W Panelach BI możesz wizualizować dane z całego systemu enova365 i źródeł zewnętrznych.

enova365 BI

Zyskaj czas, na to co ważne

 

Wszystko, czego potrzebujesz, możesz mieć w jednym miejscu i korzystać w dowolnym momencie. Uzyskaj przepływ danych z różnych źródeł do narzędzi analizy biznesowej w ciągu kilku minut.

 

Ułatw sobie zarządzanie

 

Analizuj wskaźniki mierzące dynamikę sprzedaży, strukturę nieobecności pracowników, jak również bardziej złożone: pokrycie zobowiązań, średni czas regulowania należności czy stan nadgodzin wśród zatrudnionych pracowników w firmie. Moduł enova365 BI pomaga zapewnić doskonałe zarządzanie, przybliżając Cię do osiągnięcia Twoich celów.

Business Intelligence w obszarach enova365

W enova365  BI dostęp do wiedzy ma każdy pracownik w zależności od jego potrzeb oraz uprawnień. Każdy proces, aby był efektywny, powinien zostać zasilony wskaźnikami tzw. kluczowymi wskaźnikami efektywności. Dlatego w enova365 każdy operator może, w dowolnym miejscu w systemie, umieścić ważne dla niego informacje niosące wiedzę. Lista zamówień, formularz faktury sprzedażowej, lista płatności czy kartoteka pracownika mogą zawierać wybrane przez operatora wskaźniki. Dzięki temu podczas codziennej realizacji procesów operator otrzyma stosowną informację natychmiast i dokładnie tam, gdzie wykonuje swoją pracę.

Zaawansowane możliwości analityczne

Business Intelligence w enova365 dostarcza uporządkowany, jednolity i wiarygodny zbiór danych. Narzędzie możesz zintegrować z dowolnym, zewnętrznym narzędziem do wizualizacji danych np. Power BI. W specjalnej zakładce formularza – Panelu BI – możesz umieścić raporty w formie tabel bądź wykresów. Te dokumenty to podstawa analityki biznesowej Twojego przedsiębiorstwa.

enova365-business-intelligence

Wyróżniki enova365 Business Intelligence

Dashboardy dla każdego - praktyczne i aktualne wskaźniki . Sprawne i skuteczne organizowanie wykresów, tabel i zestawień danych nie wymaga wiedzy analityka.

Wskaźniki pomagające w codziennej pracy i podejmowaniu decyzji o np. zamówieniach, sprzedaży, stanach magazynowych, należnościach i zobowiązaniach.

Powszechny BI - udostępnianie raportów. Rozwijaj projekt wspólnie z zespołem. W każdej chwili możesz wygenerować raport i udostępnić swoim współpracownikom.

Otwarty na integracje. BI pozwala na analizę danych agregowanych w enova365 pochodzących z różnych źródeł.

Wiedza zawsze do dyspozycji. Business Intelligence w enova365 daje dostęp do danych na bieżąco. Operator otrzymuje dane transakcyjne przetworzone w przydatną wiedzę, bez konieczności oczekiwania na nie podczas procesów nocnego przetwarzania.

enova365 BI

Wskaźniki i raporty

Wygodny dostęp do wskaźników w miejscu pracy – na listach oraz w zakładkach formularzy. Możesz używać standardowo zdefiniowanych wskaźników lub tworzyć nieograniczoną liczbę własnych, w zależności od indywidualnych potrzeb.

Stworzysz wskaźniki oraz raporty z dowolnego obszaru (licencja firmowa) lub z konkretnego modułu (np. licencja obszarowa na Kadry Płace).

W specjalnej zakładce formularza: Panelu BI możesz umieścić raporty w formie tabel bądź wykresów, które analizują sytuację przedsiębiorstwa.

Wskaźniki oraz raporty mogą zawierać dane całościowe lub sparametryzowane np. wartość faktur sprzedaży w bieżącym roku dla całej firmy lub szczegółowe informacje dedykowane dla konkretnego handlowca i obrotu w jego regionie.

Integracja z narzędziami zewnętrznymi

Możliwość połączenia danych z różnych obszarów działania przedsiębiorstwa i utworzenia zaawansowanych wizualizacji.

Domeny można zaczytać do zewnętrznych źródeł i na ich podstawie tworzyć wizualizacje (w tym wskaźniki, tabele itd.).

enova bi

Jakie raporty otrzymasz, wykorzystując system analityczny dostępny w enova365?

 

Za pomocą enova365 Business Intelligence wykonywać można analizy wielu obszarów firmy:

– finansowy – koszty i przychody sprzedaży, analiza rentowności

– marketingowy – przychody z reklam, marże, czas zamówień

– obsługi klientów – rentowność klientów

– produkcji – porównywanie wyników, identyfikacja problemów i opóźnień

– kadrowo – płacowy – wynagrodzenia

– zarządzania zapasami – Analiza ABC/XYZ

Wskaźniki oparte na analizach ABC i XYZ w enova365 BI

Wyniki tej analizy pozwalają precyzyjnie zaplanować działania mające na celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży. Klasyfikacja ABC znajduje zastosowanie w gospodarce magazynowej i zarządzaniu zapasami. Pozwala ona wyróżnić materiały, które przynoszą największy zysk oraz te najbardziej kosztowne w zakupie i magazynowaniu. Dzięki analizie ABC/XYZ zidentyfikujesz listę najpopularniejszych produktów i zamówisz je z wyprzedzeniem do swoich magazynów, pozbywając się produktów „niepłynnych”.

Zobacz jak enova365 Business Intelligence pomaga analizować stan kadr w dzięki wskaźnikom, zgrupowanym w obszary tematyczne:

Śledź wyniki sprzedażowe całej firmy

 

Współcześnie sprzedaż opiera się na danych. To dzięki nim możliwa jest szybka reakcja na zmieniające się trendy rynkowe oraz analiza kluczowych z perspektywy przedsiębiorstwa partnerów biznesowych. Panele Business Intelligence dostępne w enova365 zawierają widoki, dostosowane do potrzeb i charakterystyki pracy działu sprzedaży w firmie. Z pomocą Panelu BI handlowiec może z łatwością analizować towary pod względem sprzedaży i uzyskanej marży. Zestawienia produktów o najwyższej i najniższej marży pozwolą na weryfikację najmniej rentowych towarów i usług. Na podstawie gromadzonych danych enova365 BI klasyfikuje wszystkie towary i usługi w rankingach sprzedaży i marży, także w odniesieniu do ubiegłego roku.

Umów się na prezentację i poznaj możliwości rozwiązania enova365 Business Intelligence:

Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial