Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe

 

 

W skrócie PPK – to regulowany ustawą z 4 października 2018 roku powszechny program oszczędnościowy, który powstał we współpracy rządu, Polskiego Funduszu Rozwoju, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych. 

 

1 lipca 2019 – I etap wprowadzania PPK

– firmy zatrudniające co najmniej 250 osób.
Pracodawca powinien zapisać pracowników do PPK do 12.11.2019 r.

 

1 stycznia 2020- II etap wprowadzania PPK

– firmy zatrudniające co najmniej 50 osób.
Pracodawca powinien zapisać pracowników do PPK do 10.11.2020 r.

 

1 lipca 2020 – III etap wprowadzania PPK

– firmy zatrudniające co najmniej 20 osób.
Pracodawca powinien zapisać pracowników do PPK do 10.11.2020 r.

 

1 stycznia 2021 – IV etap wprowadzania PPK

– pozostałe podmioty zatrudniające: pracodawca powinien zapisać pracownika do PPK do 10.05.2021 r.;
– jednostki sektora finansów publicznych: pracodawca powinien zapisać pracownika do PPK do 10.04.2021 r.

enova ppk

Dla wszystkich pracodawców, których od 1 lipca 2020 roku objął obowiązek wdrożenia PPK (tj. zatrudniających minimum 20 pracowników na dzień 31 grudnia 2019) zostały wyznaczone terminy podpisania niezbędnych umów:

→ umowy o zarządzanie – 27 października 2020,

→ umowy o prowadzenie PPK – 10 listopada 2020

Przygotuj swoją firmę z systemem enova365

 

Więcej informacji i poradnik, jak przygotować się na nowy obowiązek znajdziesz w bezpłatnym e-booku:

 

Pobierz

enova ppk

Jak działa PPK?

Pierwszą czynnością, którą wykonać musi przedsiębiorca, jest wybór instytucji finansowej, z którą zawrze umowę o zarządzaniu PPK. To ważna decyzja – dotyczyć będzie bowiem wszystkich pracowników firmy. Dlatego powinna być ona zawarta w porozumieniu z zakładową organizacją związkową bądź inną formą reprezentacji pracowników. Jeśli pracodawca nie osiągnie z nią porozumienia na miesiąc przed upływem terminu zawarcia umowy – może wybrać instytucję finansową sam.

 

Umowa o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracowników

Umowę o prowadzenie PPK należy zawrzeć w imieniu i na rzecz pracowników, którzy:

→ ukończyli 55. rok życia, ale nie ukończyli jeszcze 70. – na wniosek takich osób i jeżeli spełniony jest warunek stażowy (a spełniony jest wtedy, kiedy w okresie 12 miesięcy poprzedzających pierwszy dzień zatrudnienia minimalny okres zatrudnienia u danego pracodawcy wynosi trzy miesiące)

→ nie ukończyli 55. lat – obowiązkowo, jeśli spełniony jest warunek stażowy.

enova365 – ERP gotowy na PPK

 

Nowe procesy, które są obsługiwane przez system enova365, a które wynikają z zapisów ustawy o PPK.:

→ obsługa grupowego zgłoszenia pracowników i zleceniobiorców do PPK,

→ obsługa przekazywania rezygnacji pracowników z przystąpienia do PPK,

→ obsługa aktualizacji danych kadrowych pracowników,
proces naliczeń składek obowiązkowych oraz dodatkowych na PPK od wyliczonej w wynagrodzeniu pracownika podstawy emerytalno-rentowej,

→ obsługa dopłat składek oraz korektę składek powstałych m.in. w wyniku
doniesienia potwierdzenia nieobecności w pracy,

→ ewidencja pracowników włączonych do PPK,
powiadomienia o konieczności ponownego zapisu do PPK.

enova ppk

Zapytaj nas o funkcje enova365, które spełnią Twoje oczekiwania

Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial