Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

 

enova365 Biura Rachunkowe

Uproszczona księgowość i księgowość w oparciu o plan kont. Pełna obsługa kadrowa i płacowa, ewidencja środków trwałych, rozliczanie delegacji oraz prowadzenie prognoz przepływów pieniężnych.

Dzięki enova365 Biuro Rachunkowe, oprócz pełnej obsługi księgowej, zapewnia swoim pracownikom i klientom dostęp do nowoczesnego, stale rozwijanego, zawsze zgodnego z przepisami programu. Stacjonarny i mobilny dostęp przez wiele urządzeń (laptop, tablet, smartfon) umożliwia biurom i ich klientom wygodną pracę z oprogramowaniem dostosowanym do wspólnych potrzeb.
Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

modele pracy

ONLINE

Biuro i klient korzystają z enova365, baza danych znajduje się w siedzibie biura lub w wynajętej serwerowni. Klient, korzystając ze zdalnego pulpitu (RDP) bądź pracując poprzez przeglądarkę, wprowadza dokumenty (faktury, listy płac itp.), które po zatwierdzeniu od razu są widoczne dla pracownika biura i gotowe do księgowania. Klient może także, z wykorzystaniem odpowiednich licencji, przeglądać (bez edycji) wybrane obszary (rozrachunki, bilanse itp.).

enova warszawa

OFF-LINE

Księgowy w biurze rachunkowym i klient biura rachunkowego pracują w enova365, ale na różnych bazach. W zależności od tego w jakiej formie klient chce przekazywać do biura dokumenty, ma do dyspozycji poniższe warianty działania:

Klient przekazuje dokumenty w formie papierowej, biuro rachunkowe skanuje dokumenty i w formie skanów wprowadza je do systemu. Ten model sprawdzi się również w sytuacji, gdy klient pracuje na innym systemie księgowym niż biuro.

Klient posiada możliwość eksportu do plików tekstowych, biuro importuje dokumenty poprzez dodatek Importy Księgowe.

enova biuro rachunkowe

PULPIT

Biuro rachunkowe udostępnia klientowi usługę w ramach modułu Pulpit Klient Biura Rachunkowego, za pomocą której klient loguje się do swojego konta i może przesyłać dane. Z tej usługi mogą skorzystać zarówno ci klienci, którzy mają enova365, jak i ci, którzy mają inny system lub nie mają żadnego.

enova warszawa

Funkcje enova365 dla biura rachunkowego:

rozwiązania dedykowane

enova365 Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Platforma internetowa służąca do dwukierunkowej komunikacji biura ra­chunkowego ze swoimi klientami. Firma może udostępniać swoim klien­tom usługę, dzięki której mogą oni z każdego miejsca z dostępem do Inter­netu przekazywać i odbierać dokumenty księgowe i wiadomości z biura.

enova365 DMS + OCR

DMS (Document Management System) to rozwiązanie o charakterze ewi­dencyjnym, które wspiera przechowywanie i porządkowanie dokumentów w rejestrach oraz ewidencjonowanie zgodnie z jednolitym rzeczowym wy­kazem akt, a także przypisywanie ich do spraw, działów merytorycznych czy też elementów w strukturze organizacyjnej. Posiada opcje ułatwiające wprowadzanie danych do systemu, w tym funkcjonalność OCR (Optical Character Recognition) służącą do rozpoznawania znaków oraz całych tek­stów z plików graficznych oraz PDF.

enova365 Faktury

Obsługa firmy w zakresie wystawiania dokumentów sprzedaży, biuro rachun­kowe może zaproponować swoim klientom, którzy z pewnych względów nie robią tego samodzielnie, usługę wystawiania dokumentów w ich imieniu.

enova365 Praca na Wielu Bazach

Umożliwia zarządzanie systemem enova365, który obsługuje więcej niż jedną bazę danych. Wspiera w zakresie administracji i konfiguracji wielu baz (np. konwersji, aktualizacji wskaźników, archiwizacji, zakładania opera­torów i nadawania praw) oraz w zakresie pracy operacyjnej (np. zbiorczej wysyłce e-deklaracji, możliwości przejścia z listy analitycznej do wskazane­go obszaru w wybranej bazie). Zapewnia wgląd w podstawowe informacje rachunkowe i podatkowe klienta.

rozwiązania polecane

enova365 Elektroniczne Wyciągi Bankowe

Umożliwia import plików z wyciągami wyeksportowa­nymi z banku.

enova365 Importy Księgowe

Import dokumentów han­dlowych, magazynowych i księgowych do ewidencji dokumentów.

enova365 Eksporty Księgowe

Wymiana danych między różnymi bazami danych enova365 – współpracuje w pełni z enova365 Importy Księgowe.

enova365 Workflow

Organizuje przepływ pracy, automatyzuje procesy biz­nesowe, porządkuje grupy zadań przypisane do użyt­kowników w procesy.

Profesjonalne wsparcie zespołu  konsultantów Alt One umożliwia implementację nawet bardzo złożonych modeli księgowych i kadrowo-płacowych dostosowanych do potrzeb biura rachunkowego. Automatyzacja działań pozwala w tym samym czasie i takimi samymi środkami obsłużyć więcej klientów.

Poznaj narzędzia Alt One dla Twojego biura rachunkowego:

Rozliczenia kadrowo-płacowe

 • Elektroniczna wysyłka zaszyfrowanych pasków płacowych na adresy mailowe pracowników z opcją haseł SMS.

Bez dodatkowych kosztów, bez drukowania, szybko i bezpiecznie, bezpośrednio do pracownika.

 • Dystrybucja podpisanych elektronicznie deklaracji rocznych PIT i IMIR za pomocą pulpitów pracowniczych, z potwierdzeniem pobrania dokumentu. Pełna kontrola nad wysłanymi dokumentami, redukcja kosztów przygotowania i wysyłki: bez drukowania, skanowania lub ręcznego podpisywania.
 • Automatyzacja wymiany dokumentów i informacji pomiędzy oprogramowaniem enova365 w biurze rachunkowym a systemem klienta. Za pośrednictwem tego mechanizmu mogą być przesyłane dane, takie jak: lista pracowników, lista kontrahentów, lista banków i urzędów, formy płatności. Bezpieczne przesyłanie dokumentów pomiędzy dwoma niezależnymi instalacjami.
 • Eksport list płac do systemów księgowych klienta.
 • Możliwość migracji pełnej historii płacowej z poprzednich systemów.
 • Obsługa modułu pracowników delegowanych do UE.
enova kadry płace

Obsługa księgowa

 • Funkcja automatycznego wysyłania powiadomienia o nowych dokumentach, zadaniach lub komentarzach ze strony księgowego obsługującego dany proces po stronie biura rachunkowego.
 • Automatyzacja wymiany dokumentów i informacji pomiędzy oprogramowaniem enova365 w biurze rachunkowym a systemem klienta. Za pośrednictwem tego mechanizmu mogą być przesyłane różnego rodzaju dane, takie jak: dokumenty handlowe, dokumenty magazynowe, raporty kasowe, rozliczenia, lista banków i urzędów, formy płatności. Bezpieczne przesyłanie dokumentów pomiędzy dwoma niezależnymi instalacjami.
 • Możliwość przeprowadzania operacji jednocześnie na wielu bazach – generowanie eDeklaracji, JPK_VAT, tworzenie okresów obrachunkowych, generowanie kont i schematów.
enova księgowość

Relacje z klientami

 • Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Indywidualne konto dla klientów biur rachunkowych – dostępne online z dowolnego miejsca
– z biura, domu, na telefonie. Czytaj więcej o Pulpicie Klienta Biura Rachunkowego→

 • Szybkie raportowanie

Klient samodzielnie generuje bieżące raporty przychodów, stanu kas, stanu kont, należności, zobowiązań.

 • Bieżące dane zawsze u klienta

Klient ma dostęp do aktualnych informacji o finansach, płynności firmy, wysokości podatku dochodowego i VAT. Bez konieczności kontaktu telefonicznego czy mailowego.

 • Wzmocnienie relacji z klientami

Wykorzystując rozwiązania klasy CRM biuro jest w stanie gromadzić informacje o swoich klientach, przydatne z handlowego i organizacyjnego punktu widzenia. System CRM zmniejsza prawdopodobieństwo popełnienia omyłki, szczególnie w sytuacji przekazywania obsługi klienta pomiędzy pracownikami biura.

Pulpit klienta enova

Poznaj przykładowe prace wykonywane przez nas dla biur rachunkowych:

ENOVA365
 • Wdrożenie Pulpitów Pracownika i Kierownika w sieci sklepów odzieżowych. Dzięki aplikacji kierownicy sklepów zarządzają czasem pracy pracowników, przekazują dane do payroll’u. Mają możliwość ustawienia planu pracy (grafiku) na każdy dzień miesiąca i weryfikacji jego wykonania.
 • Wdrożenie makr obsługujących czas pracy dla dużej liczby pracowników. Rozwiązanie pozwala na przekazywanie danych z systemu do rejestracji czasu pracy klienta biura do systemu rozliczania płac. Wymiana różnego rodzaju plików ogranicza ręczne wprowadzanie danych, przyspiesza dostęp do informacji i zarządzanie nią, a także oszczędza czas pracy.
 • Przygotowanie arkuszy do danych osobowych nowo zatrudnionych pracowników, które umożliwiają szybkie wprowadzenie danych do systemu enova365.
 • Migracja danych nowych klientów.
 • Przygotowanie arkuszy do importu dokumentów sprzedaży/zakupu z innych systemów, na których pracuje klient biura rachunkowego, co umożliwia szybkie ich zaewidencjonowanie i zaksięgowanie w enova365.
 • Migracja BO z innych systemów (również w trakcie trwania roku obrachunkowego).
 • Dostosowanie formatek do dokumentów usprawniających księgowanie.
Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial