Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

Analizy Excel Płace

Nowoczesne narzędzie w pełni zintegrowane z systemem enova365, dzięki któremu można błyskawicznie tworzyć wielowymiarowe raporty w formie tabeli czy wykresu, a których dane mogą być grupowane wielopoziomowo.

Rozszerzenie AnalizyExcelPłace umożliwia wykonywanie w błyskawiczny sposób wielowymiarowych zestawień oraz wykresów na podstawie zaznaczonych list płac, nawet za okres wielu lat. Rozszerzenie to posiada między innymi takie wymiary jak: Elementy – w skład którego wchodzą wszystkie wypłacone elementy, numer listy płac, okres, płeć, pracownicy, stanowisko, typ listy płac (etat, umowa, inne), wydział, rodzaj dodatku (etat, umowa, dodatek, nieobecność itp.), cechy historyczne przypięte do różnych obiektów -pracownik, wypłata, umowa, element oraz składki i podatki z poszczególnych wypłat – takie jak: brutto, netto (do wypłaty), podstawa emerytalna, podstawa rentowna, zdrowotna, wyliczony całkowity koszt firmy itp.
qodef-image-with-icon

Dodatek Analizy Excel Płace posiada swój własny graficzny panel konfiguracyjny, przy pomocy którego możemy w prosty sposób podłączyć kolejne wymiary, które będziemy analizować oraz określić poszczególne parametry, takie jak: pełna nazwa wydziału, pracownik razem z kodem, itp. Interfejs graficzny jest dostępny w Opcjach sytemu enova365 w zakładce AnalizyExcelPłace->Konfiguracja, do której możemy także przydzielić prawa modyfikacji dla poszczególnych użytkowników.

Funkcjonalność umożliwia bardzo szybkie tworzenie raportów oraz przekrojowych zestawień danych prezentujących np. trendy wynagrodzeń, krytyczne miejsca powstawania kosztów w dziale płac oraz rozbicie wynagrodzeń  i ich składowe według projektów, w których firma i jej pracownicy biorą udział.   Przy tym, korzystając z narzędzi Microsoft Excel raporty te mogą przyjmować ciekawy wizualnie kształt, zawierać samo-rysujące się wykresy i dzięki temu być bardzo czytelne. Jest to zatem znakomite narzędzie do budowania systemu kontrolingowego w dziale kadr i płac,  a także do budowania wszelkiego typu zestawień dla księgowej bądź zarządu firmy.

enova analizy

Generowanie raportów w formie przestawnych tabel jedno- lub  wielowymiarowych oraz wykresów, których dane mogą być grupowane wielopoziomowo – wybór sposobu prezentacji zależny jest od preferencji użytkownika. 

Moduł ten umożliwia także wykonywanie raportów według podzielnika kosztów, z rozbiciem poszczególnych składowych do opisu analitycznego oraz dzielenie przelewów według podzielnika zdefiniowanego na pracowniku lub umowie. Do tworzenia raportów wg podzielnika kosztów, porócz analizy wszystkich składowych wypłaty typu: brutto, netto, ZUS Pracownika, FP itp. możemy także wybrać do pięciu elementów, które chcemy dołączyć do analizy (wybrane potrącenia, dodatki itp.), które mają istotny wpływ na analizę płac względem podzielnika kosztów według projektów.  Istnieje też możliwość wyboru  domyślnej nazwy podzielnika, według której chcemy wykonywać raporty. Dla każdego obiektu, na którym są podzielniki kosztów (pracownik, umowy) można przypisać więcej niż jeden podzielnik według dowolnie wybranej kategorii.

 

Przykładowe zestawienie według podzielnika kosztów  z rozbiciem składowych wypłaty pracownika na poszczególne projekty:

 

enova analizy