Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

Analizy Excel Płace

Nowoczesne narzędzie w pełni zintegrowane z systemem enova365, dzięki któremu można błyskawicznie tworzyć wielowymiarowe raporty w formie tabeli czy wykresu, a których dane mogą być grupowane wielopoziomowo.

FUNKCJONALNOŚĆ:

Wielowymiarowa analiza płac

Definiowanie własnych wymiarów na podstawie cech (MPK, województwo, wiek, itp.)

Możliwość rozbicia składników płacowych wg podzielnika kosztów dla list etatowych i umów

Definiowanie własnych wzorców zestawień

Możliwość analizy dowolnych list płac za wybrany okres

Duży stopień szczegółowości (od firmy i wydziału do pracownika i wypłaconych elementów)

Łatwość obsługi dzięki zastosowaniu znanego narzędzia Excel

Prezentacja danych w formie tabeli przestawnej

Automatyczne tworzenie wykresu do analizowanych danych

Łączenie danych w aspekcie kilku firm (baz danych)

Twórz dynamiczne raporty w kilka minut!

Rozszerzenie enova365 o Analizy Excel Płace umożliwia wykonywanie w błyskawiczny sposób wielowymiarowych zestawień oraz wykresów na podstawie zaznaczonych list płac, nawet za okres wielu lat. Rozszerzenie to posiada między innymi takie wymiary jak:

  • Elementy – w skład którego wchodzą wszystkie wypłacone elementy, numer listy płac, okres, płeć, pracownicy, stanowisko, typ listy płac (etat, umowa, inne), wydział, rodzaj dodatku (etat, umowa, dodatek, nieobecność itp.),
  • cechy historyczne przypięte do różnych obiektów -pracownik, wypłata, umowa, element
  • oraz składki i podatki z poszczególnych wypłat – takie jak: brutto, netto (do wypłaty), podstawa emerytalna, podstawa rentowna, zdrowotna, wyliczony całkowity koszt firmy itp.
enova analizy

Dodatek Analizy Excel Płace posiada swój własny graficzny panel konfiguracyjny. Z jego pomocą możemy w prosty sposób podłączyć kolejne wymiary, które będziemy analizować oraz określić poszczególne parametry, takie jak: pełna nazwa wydziału, pracownik razem z kodem, itp.

Funkcjonalność umożliwia bardzo szybkie tworzenie raportów oraz przekrojowych zestawień danych prezentujących np. trendy wynagrodzeń, krytyczne miejsca powstawania kosztów w dziale płac oraz rozbicie wynagrodzeń  i ich składowe według projektów, w których firma i jej pracownicy biorą udział. Przy tym, korzystając z narzędzi Microsoft Excel raporty te mogą przyjmować ciekawy wizualnie kształt, zawierać samo-rysujące się wykresy i dzięki temu być bardzo czytelne. Jest to znakomite narzędzie do budowania systemu kontrolingowego w dziale kadr i płac, a także do budowania wszelkiego typu zestawień dla księgowej bądź zarządu firmy.

enova analizy

Generowanie raportów w formie przestawnych tabel jedno- lub  wielowymiarowych oraz wykresów, których dane mogą być grupowane wielopoziomowo. Wybór sposobu prezentacji zależny jest od preferencji użytkownika.

ZASTOSOWANIA:

Przedstawienie kosztów z podziałem na wymiary takie jak wydział, MPK, projekt, województwo, płeć, stanowisko, wymiar etatu itd. w wybranych okresach czasu.

Budowa zagnieżdżonych zestawień - czyli “All in One”. Zamiast budować kilka osobnych zestawień możemy wszystkie dane umieścić w jednym.

Analiza wielu list płac jednocześnie (etatowych i umów) za dowolny okres, z możliwością agregowania okresu i kosztów w lata, miesiące, kwartały i dni.

Rozliczanie projektów (EFS) z etatów i umów z wykorzystaniem podzielnika kosztów (od uzyskania łącznych kosztów projektów do rozbicia wypłat poszczególnych pracowników).

Analiza kosztów całościowych oraz średnich w aspekcie wydziału, pracownika bądź dowolnie zdefiniowanego wymiaru.

Tworzenie zestawień na potrzeby księgowości.

Moduł ten umożliwia wykonywanie raportów według podzielnika kosztów z rozbiciem poszczególnych składowych do opisu analitycznego. Możliwe jest też dzielenie przelewów według podzielnika zdefiniowanego na pracowniku lub umowie. Do tworzenia raportów wg podzielnika kosztów, oprócz analizy wszystkich składowych wypłaty typu: brutto, netto, ZUS Pracownika, FP itp. możemy także wybrać do pięciu elementów. Takich, które chcemy dołączyć do analizy (wybrane potrącenia, dodatki itp.) i które mają istotny wpływ na analizę płac względem podzielnika kosztów według projektów.  Istnieje też możliwość wyboru  domyślnej nazwy podzielnika, według której chcemy wykonywać raporty. Dla każdego obiektu, na którym są podzielniki kosztów (pracownik, umowy) można przypisać więcej niż jeden podzielnik według dowolnie wybranej kategorii.

 

Przykładowe zestawienie według podzielnika kosztów  z rozbiciem składowych wypłaty pracownika na poszczególne projekty:

analizy excel płace

DLACZEGO WARTO?

Zaoszczędzisz czas - bez pomocy programisty szybko zbudujesz wielowymiarowe i zaawansowane raporty

Zaoszczędzisz pieniądze - nie będziesz musiał zamawiać kolejnych raportów, sam zbudujesz je w kilka minut.

Poprawisz wygląd zestawień - będziesz miał wpływ na szatę graficzną i formatowanie warunkowe danych, dzięki czemu dane “ożyją” i staną się bardziej czytelne.

Zwizualizujesz dane - teraz będziesz mógł oglądać prezentowane dane także w formie wykresu przestawnego.

Jeżeli posiadasz biuro rachunkowe kolejny raport wymagany od klienta nie będzie stanowił dla Ciebie większego problemu i nakładu kosztów.

 Odwiedź naszą galerię aplikacji  i zobacz jak zwiększyć możliwości enova365:

Zobacz inne rozwiązania Alt One
Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial