Alt One, ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa

Telefon: +48 22 635 37 74          e-mail: info@altone.pl

Wdrożenie enova365 w agencji pracy

Agencja Pracy Tymczasowej

Spółka zajmująca się pośrednictwem w procesach rekrutacyjnych a także doradztwem i optymalizacją procesów HR, zatrudniająca ponad 20 tys. pracowników rocznie, posiadająca ponad 20 oddziałów w całej Polsce.

Wdrożenie obsługi procesu rekrutacji obcokrajowców w oparciu o moduł enova365 Workflow, z uwzględnieniem potrzeb Klienta:

rejestracja zapotrzebowania od klientów na pracowników tymczasowych

przypisanie procesu rekrutacji do wybranej grupy rekruterów

możliwość rejestracji kandydatów, również z wykorzystaniem bazy dotychczasowych pracowników tymczasowych

przekazanie zarejestrowanych kandydatów do rejestracji na portalu rządowym w celu uzyskania zgody na zatrudnienie

kontrola kompletności złożonych dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji oraz rejestracja pozyskiwanych zgód

rejestracja odbioru dokumentów z urzędów

automatyczne generowanie umów dla kandydatów, którzy przeszli przez proces rekrutacyjny

grupowe tworzenie kartotek pracowników i historii zatrudnienia bezpośrednio z procesu Workflow

KORZYŚCI

zmniejszenie pracochłonności obsługi procesu rekrutacji

usprawnienie przebiegu pracy poprzez automatyzację

bieżąca kontrola terminowości realizacji danego zapotrzebowania

Dostęp dla partnerów rekrutacyjnych

Partnerzy rekrutacyjni z poziomu swojego konta mają dostęp do listy otwartych rekrutacji z możliwością dodawania potencjalnych kandydatów do bazy.

 

Wszystkie rekrutacje w jednym miejscu

– statusy i ilość kandydatów na różnych etapach oraz wgląd w nadesłane dokumenty. Szybkie dodawanie kandydatów i współdzielenie kandydatur.

Call Now Button
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial